banner topbar mobile
Bộ lọc

Thương hiệu

Lọc

Thương hiệu

Mức giá

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 68

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (27)

Đã bán: 272

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (29)

Đã bán: 286

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (34)

Đã bán: 342

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (35)

Đã bán: 346

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (28)

Đã bán: 275

11,330,000đ
14,500,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (34)

Đã bán: 336

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (34)

Đã bán: 335

21,750,000đ
27,800,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (33)

Đã bán: 328

31,450,000đ
40,000,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (35)

Đã bán: 351

59,380,000đ
59,500,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (19)

Đã bán: 190

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (14)

Đã bán: 141

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (22)

Đã bán: 224

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (13)

Đã bán: 134

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (26)

Đã bán: 265

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (18)

Đã bán: 180

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (19)

Đã bán: 189

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 44

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (20)

Đã bán: 198

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (24)

Đã bán: 240

Loa xem phim Klipsch có nguồn gốc từ đâu?

Klipsch là một trong những công ty sản xuất thiết bị âm thanh đầu tiên ở Mỹ. Trải qua hơn 70 năm hoạt động, thương hiệu vẫn không ngừng chứng tỏ trên thị trường thế giới với hàng loạt các sản phẩm, loa xem phim chất lượng cao không chỉ chỉn chu về phần nghe mà còn lẫn phần nhìn.

loa-xem-phim-cao-cap-klipsch

Loa xem phim Klipsch - Thương hiệu đến từ Mỹ

 

Loa xem phim Klipsch có đắt không?

Loa xem phim Klipsch rất đa dạng phân khúc giá, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà người dùng lựa chọn sao cho phù hợp với ngân sách của mình. Nhưng không vì vậy mà chất lượng của các sản phẩm lại không đồng đều. Thương hiệu tập trung sản xuất, tích hợp các công nghệ tiên tiến và yếu tố thiết kế độc đáo nhằm cung cấp những trải nghiệm vượt trội tạo ra không gian âm thanh sống độc cho khách hàng của mình. 

cung-cap-loa-xem-phim-klipschLoa xem phim Klipsch tích hợp công nghệ tiên tiến

 

Xem thêm: Top 9 Dàn Xem Phim 5.1 Hay Nhất

 

Các mẫu loa xem phim Klipsch được ưa chuộng hiện nay

Dưới đây là các mẫu loa xem phim hay nhất của Klipsch được nhiều người yêu thích và đánh giá cao, hãy cùng tham khảo nhé:

 

1. Loa surround xem phim Klipsch Reference Series Gen 7 R-40SA

Giá tham khảo: 8.000.000đ

am-thanh-xem-phim-klipsch

 

2. Loa xem phim center Klipsch RP-600C

Giá tham khảo: 11.600.000đ

mua-loa-xem-phim-klipsch-chat-luong

 

3. Loa xem phim center Klipsch RP-504C cao cấp

Giá tham khảo: 12.300.000đ

loa-xem-phim-klipsch-chinh-hang

 

4. Loa xem phim Klipsch Series Gen 7 R 800FA chính hãng

Giá tham khảo: 20.000.000đ

loa-klipsch-moi-nhat-thien-vu-audio

 

5. Loa xem phim hay Klipsch RP-5000F II 

Giá tham khảo: 22.400.000đ

loa-xem-phim-nghe-nhac-klipsch-r

 

Tiêu chí lựa chọn hệ thống loa xem phim Klipsch chất lượng

Để có được hệ thống âm thanh chất lượng ta cần chọn lựa loa xem phim Klipsch theo các tiêu chí dưới đây

 

1. Không gian lắp đặt 

Không gian lắp đặt là một trong những yếu tố rất quan trọng khi xem xét lựa chọn âm thanh loa xem phim. Cần xác định kích thước và hình dạng của phòng, vì nếu diện tích quá lớn so với hệ thống loa của bạn thì âm thanh sẽ không khuếch đại đều khắp không gian. Bết cách chọn lựa loa có công suất hoạt động phù hợp sẽ mang lại cảm giác xem phim chân thực không khác gì ngoài rạp. 

Đối với phòng có diện tích từ 20-30m2 thì bạn chỉ cần đầu từ dàn âm thanh xem phim 5.1 là đủ bao gồm 2 loa cột, 2 surround, 1 center và 1 loa sub, hệ thống này thoải mái đáp ứng các nhu cầu giải trí của gia đình bạn. Còn ở các không gian rộng hơn thì ta có thể nâng cấp lên dàn 7.1 để sử dụng.

loa-xem-phim-cao-cap-klipsch

Lựa chọn loa phù hợp với không gian lắp đặt

 

Xem thêm: Thiết Kế Và Xử Lý Âm Học Cho Phòng Xem Phim Tại Nhà


2. Công suất loa

Để đáp ứng được chất lượng âm thanh cho cả phòng ta cần chọn lựa các loa chính hãng có mức công suất phù hợp, tùy thuộc vào diện tích mà ta tăng dần công suất theo tỉ lệ thuận. Công suất đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu suất và khả năng tái tạo âm thanh. Các loa xem phim Klipsch có công suất cao sẽ mang lại chấm âm mạnh mẽ và phù hợp với không gian có diện tích lớn  

mua-loa-xem-phim-klipschCần lựa chọn loa xem phim Klipsch có công suất phù hợp

 

3. Nhu cầu sử dụng

Để lựa chọn hệ thống xem phim tốt nhất, người dùng cần xác định rõ nhu cầu sử dụng. Bạn có thể muốn đầu tư một dàn âm thanh xem phim đa kênh hoàn chỉnh như ngoài rạp với các loa vòm và loa siêu trầm để tạo được không gian chân thực và sống động. Hoặc có thể bạn chỉ muốn sở hữu cho mình hệ thống âm thanh đơn giản chỉ với loa cột. Nên việc xác định được nhu cầu và mục tiêu sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm và dễ dàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp mà còn tối ưu chi phí.

loa-klipsch-moi-nhatXác định nhu cầu sử dụng giúp quá trình lựa chọn loa xem phim thuận tiện

 

Chọn mua loa xem phim Klipsch giá tốt chính hãng tại TP.HCM

Bạn đang phân vân chưa biết tìm mua loa xem phim Klipsch chính hãng ở đâu? Thiên Vũ Audio đơn vị chuyên cung cấp thiết bị âm thanh 100% chính hãng, giá cả tốt nhất thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất âm thanh vượt trội. 

Liên hệ ngay hotline 0787 683 688 - 0909 397 737 để được biết thêm thông tin về các sản phẩm loa xem phim Klipsch cũng như các ưu đãi đang diễn ra. Hoặc quý khách có thể đến showroom tại 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM để trải nghiệm trực tiếp các thiết bị cao cấp trên thị trường. 

 

Có thể bạn quan tâm  
Gợi Ý 3 Dàn Xem Phim Được Ưa Chuộng Hiện Nay Phòng Xem Phim Hoàn Chỉnh Cần Những Thiết Bị Gì? 
Nên Lựa Chọn Dàn Xem Phim Cấu Hình 5.1 Hay 7.1 Chi Phí Đầu Tư Phòng Xem Phim Tại Nhà
Hướng Dẫn Bố Trí Loa Cho Phòng Xem Phim Những Điều Bạn Cần Biết Về Dàn Âm Thanh Xem Phim 7.1

 

dich-vu-tien-ich-thien-vu-audio2

 

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737