banner topbar mobile
Bộ lọc

Thương hiệu

Lọc

Thương hiệu

Mức giá

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 22

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 20

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 42

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 23

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (10)

Đã bán: 98

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (13)

Đã bán: 133

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (11)

Đã bán: 111

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 69

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (13)

Đã bán: 126

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (10)

Đã bán: 100

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 66

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 83

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (23)

Đã bán: 229

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (17)

Đã bán: 171

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (23)

Đã bán: 225

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (22)

Đã bán: 215

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (34)

Đã bán: 342

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (32)

Đã bán: 320

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (81)

Đã bán: 810

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (46)

Đã bán: 460

Với cuộc sống hiện đại ngày nay thì việc xem phim tại nhà không có gì là khó khăn nữa. Nắm bắt được xu hướng hiện nay, Thiên Vũ Audio luôn cải tiến và nâng cấp các sản phẩm dàn xem phim 7.1 để mang đến cho bạn trải nghiệm thế giới xem phim chất lượng chuẩn rạp ngay tại nhà.

Dàn xem phim 7.1 gồm những thiết bị gì?

Một dàn âm thanh xem phim 7.1 hoàn chỉnh và đầy đủ giúp bạn có được thế giới giải trí hoàn hảo nhất sẽ bao gồm 1 loa center, 2 loa front, 4 loa surround và 1 loa sub.

 

chon-mua-dan-am-thanh-71-moi-nhat-hien-nay-1Khám phá chi tiết bộ dàn xem phim 7.1 hiện đại

 • Loa Center (Loa trung tâm): Đúng như tên gọi, loa center được đặt ở vị trí giữa TV đảm nhiệm vai trò tái tạo các giọng nói của các nhân vật trong các bộ phim chi tiết và rõ nét hơn.

 

 • Loa Front (Loa chính): Trong bộ dàn xem phim 7.1, cặp loa được đặt đối xứng hai bên màn hình được gọi là loa Front. Thiết bị này có nhiệm vụ mang đến cho người xem những âm thanh nhẹ nhàng của các bản nhạc nền trong bộ phim, tạo thêm sự thú vị trong quá trình xem phim.

 

 • Loa Surround (Loa vòm): Loa surround được treo ở vị trí 2 bên và thường lùi về sau so với vị trí của người nghe giúp thể hiện các hiệu ứng âm thanh của các bộ phim được chân thật và sống động hơn như tiếng máy bay bay, tiếng bước chân, chim hót,..

 

 • Loa Subwoofer (Loa siêu trầm): Đối với loa siêu trầm, với khả năng tăng cường các dải âm ở tần số thấp tạo nên các âm bass mạnh mẽ nên loa thường được đặt ở dưới sàn nhà kế bên loa trung tâm. Loa siêu trầm sẽ giúp bạn có những trải nghiệm xem phim hành động đầy gây cấn và thú vị.

 

Khám phá ngay: Top các dàn xem phim hiện đại được ưa chuộng nhất

 

Diện tích bao nhiêu sẽ phù hợp với dàn xem phim 7.1?

Trước khi đầu tư cho mình bộ dàn xem phim 7.1 hay và chất lượng thì diện tích là yếu tố quan trọng mà bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn sử dụng một bộ dàn xem phim 7.1 cực xịn với mức giá khá cao nhưng lại đặt trong một phòng diện tích quá nhỏ, điều này sẽ không phát huy được hết khả năng của bộ dàn xem phim khiến bạn không được tận hưởng những thước phim chất lượng so với chi phí mà bạn bỏ ra.

 

dan-xem-phim-gia-dinh-7.1-hien-dai-1 Lựa chọn dàn xem phim phù hợp với diện tích gia đình

 

Vì thế, để trải nghiệm không gian xem phim 7.1 hoàn hảo và xứng đáng với giá tiền bạn bỏ ra nhất, bạn nên đặt dàn xem phim 7.1 tại các gian phòng có tiện tích từ 30 trở lên. Với diện tích dàn âm thanh 7.1 có thể tái tạo không gian âm thanh có chiều sâu và chân thật hơn mang đến cho bạn một không gian giải trí tuyệt vời nhất. 

Ngoài ra, dựa vào nhu cầu cũng như số lượng thành viên gia đình mà bạn có thể cân nhắc xây dựng phòng xem lớn hơn để có những trải nghiệm thoải mái nhất nhé!

Lắp đặt bộ dàn xem phim 7.1 cần chi phí bao nhiêu?

Mỗi bộ dàn xem phim 7.1 sẽ có mức giá khác nhau tùy thuộc vào mức chi phí và số lượng thiết bị mà người dùng muốn đầu tư. Thông thường, dàn âm thanh 7.1 hiện đại sẽ có giá dao động khoảng 70 - 300 triệu tùy thương hiệu. Ngoài ra người dùng có thể bố trí thêm hệ thống âm học để đảm bảo âm thanh xem phim được hoàn hảo hơn. Bên cạnh đó, chi phí có thể tăng nếu bạn yêu cầu cao hơn về chất lượng âm thanh và thương hiệu sản phẩm. 

 

dan-xem-phim-gia-dinh-7.1-duoc-yeu-thich-nhat-1 Dàn xem phim 7.1 có nhiều chi phí khác nhau tùy vào thiết bị đầu tư

 

Bảng giá tham khảo các bộ dàn xem phim 7.1

 

Tổng hợp các bộ dàn xem phim 7.1 được yêu thích

Giá tham khảo

Dàn xem phim gia đình 7.1 JAMO C97 II

68,000,000đ

Dàn âm thanh 7.1 Polk Audio R500 cao cấp

112,980,000đ

Bộ dàn âm thanh gia đình 7.1 Klipsch RP8000F

150,000,000đ

Dàn xem phim 7.1 hiện đại Wharfedale Evo 4.4 giá tốt

163,750,000đ

Dàn xem phim gia đình 7.1 SVS Ultra Tower chính hãng

183,818,300đ

Bộ dàn xem phim 7.1 Klipsch Klipsch RF 7 III

293,100,000đ

Dàn âm thanh xem phim 7.1 VS Ultra Tower cao cấp

303,553,800đ

 

Tổng hợp các mẫu dàn xem phim 7.1 được yêu thích nhất

 •  Dàn xem phim 7.1 Klipsch chính hãng được ưa chuộng nhất

 

 dan-am-thanh-7.1-cao-cap   

 

bo-dan-xem-phim-7.1-chinh-hang 

 

bo-dan-xem-phim-7.1-duoc-yeu-thich-nhat 

 

 •  Dàn xem phim 7.1 Monitor Audio được yêu thích nhất

 

bo-dan-xem-phim-7.1-gia-tot 

 

he-thong-xem-phim-7.1-cao-cap 

 

bo-dan-xem-phim-hay-7.1 

 •  Dàn âm thanh 7.1 Monitor Audio bán chạy nhất tại Thiên Vũ Audio

 

he-thong-am-thanh-xem-phim-7.1-moi-nhat

 

he-thong-xem-phim-7.1-chat-luong-tot

 

he-thong-xem-phim-7.1-tot-nhat-thien-vu-audio        

Địa điểm lắp đặt dàn xem phim 7.1 uy tín tại TP.HCM

Thiên Vũ Audio tự hào được khách hàng đánh giá là đơn vị cung cấp và lắp đặt dàn âm thanh xem phim uy tín và đáng tin cậy nhất hiện nay. 

 • Giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Chính sách bảo hành 24 tháng 
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 • Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm sâu
 • Hỗ trợ căn chỉnh kỹ thuật/ lắp đặt tại nhà 
 • Mức giá tốt nhất trên thị trường
 • Nhiều phương thức thanh toán đa dạng
 • Hỗ trợ trả góp 0%
 • Nhiều chương trình hậu mãi hấp dẫn trọn đời

 

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

Showroom: 779 Trần Hưng Đạo Phường 1 Quận 5

 

 

 

 

Đừng bỏ qua những thông tin thú vị dưới đây nhé!  
Tổng Hợp Bộ Dàn Âm Thanh Xem Phim Nghe Nhạc 7.1 Cao Cấp Bật Mí Chi Phí Đầu Tư Phòng Xem Phim Tại Nhà Hiện Đại Và Tiết Kiệm Nhất
Nên Lựa Chọn Dàn Xem Phim Tại Nhà Theo Cấu Hình 5.1 hay 7.1? Gợi Ý 3 Bộ Dàn Âm Thanh Xem Phim Nghe Nhạc Ấn Tượng

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737