banner topbar mobile
Bộ lọc

Thương hiệu

Lọc

Thương hiệu

Mức giá

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 36

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (33)

Đã bán: 331

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (30)

Đã bán: 300

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (28)

Đã bán: 285

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (25)

Đã bán: 255

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (27)

Đã bán: 268

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (26)

Đã bán: 263

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (17)

Đã bán: 166

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (24)

Đã bán: 236

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (28)

Đã bán: 278

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (20)

Đã bán: 196

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (22)

Đã bán: 219

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (26)

Đã bán: 260

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (26)

Đã bán: 256

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (27)

Đã bán: 267

Cục đẩy công suất là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống dàn âm thanh. Trong vô vàn thương hiệu cục đẩy công suất thì Bose là thương hiệu nổi bật và nhận được nhiều sự yêu thích từ người dùng. Hãy cùng Thiên Vũ Audio khám phá ngay những tính năng ấn tượng của cục đẩy công suất Bose nhé.

 

1.Những tính năng nổi bật của cục đẩy công suất Bose

1.1 Về thiết kế

Cục đẩy công suất Bose có vỏ ngoài được làm từ chất liệu kim loại có tác dụng chống trầy xước và có độ cứng cáp nhằm bảo vệ các linh kiện bên trong khi không may xảy ra va đập mạnh. Cục đẩy công suất của Bose dễ dàng bố trí và giúp tô điểm cho không gian giải trí nhà bạn cao cấp hơn.

 

cuc-day-cong-suat-bose-powershare-ps-604dCục đẩy công suất Bose

Hầu như những mẫu cục đẩy công suất của thương hiệu Bose đều sở hữu trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và bày trí trong bộ dàn karaoke gia đình. Chính vì vậy mà cục đẩy công suất Bose khá được ưa chuộng bởi nhiều gia đình Việt Nam. 

 

2.2 Về khả năng khuếch đại âm thanh

Hầu hết các thiết bị cục đẩy công suất Bose đều sở hữu mức công suất ấn tượng dao động từ 600W đến 2000W, tùy vào từng sản phẩm khác nhau. Các mẫu cục đẩy được trang bị công nghệ độc quyền của hãng, nổi bật nhất là phần mềm độc quyền Control Space Designer có thể dễ dàng chỉnh sửa các thông số kỹ thuật, chẳng hạn như bộ trộn mic tự động, bộ triệt phản hồi dự đoán, bộ kết hợp phòng, EQ đa đồ họa và tham số, thư viện loa Bose, bộ tạo tín hiệu, bộ định tuyến, bộ trộn, AGC, máy nén, bộ chọn nguồn và độ trễ. Với các tính năng hiện đại, người dùng dễ dàng điều khiển chỉ vài bước đơn giản trên smartphone hoặc máy tính.

 

Mua ngay: Cục đẩy công suất giá tốt được ưa chuộng nhất hiện nay

 

tinh-nang-cuc-day-cong-suat-bose

Cục đẩy công suất Bose được ứng dụng công nghệ độc quyền

Cục đẩy công suất Bose sử dụng mạch khuếch đại class D, đây là mạch khuếch đại khá phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay với khả năng khuếch đại công suất lên đến hàng nghìn W

 

2. Cục đẩy phù hợp cho bộ dàn karaoke nào?

Khi lựa chọn cục đẩy công suất Bose cho bộ dàn karaoke, người dùng cần quan sát công suất của cục đẩy và loa, công suất của cục đẩy phải bằng hoặc lớn hơn loa. Nếu bộ dàn loa karaoke có công suất vừa và nhỏ thì chỉ cần lựa chọn cục đẩy công suất Bose có công suất vài trăm hoặc 1000W.

 

bose-powershare-ps-404-dLựa chọn cục đẩy công suất Bose phù hợp với bộ dàn karaoke

Ngược lại nếu dàn loa karaoke tại nhà của bạn có công suất lớn thì nên chọn cục đẩy công suất Bose trên 1000W để đảm bảo độ khuếch đại âm thanh.

 

3. Cục đẩy công suất Bose có giá bao nhiêu?

Mục tiêu của Bose là mang sản phẩm đến hầu hết mọi người tiêu dùng, vì vậy mức giá của cục đẩy công suất Bose cũng đa dạng từ phân khúc phổ thông đến phân khúc tầm trung và phân khúc cao cấp.

 

cuc-day-cong-suat-bose-pm4500n-cao-cap-tan-tienMain power Bose sở hữu nhiều mức giá đa dạng

 

4. Những mẫu cục đẩy công suất Bose bán chạy nhất hiện nay

4.1 Cục đẩy công suất Bose FreeSpace IZA 250-LZ

cuc-day-cong-suat-bose-freespace-izA-250-lz-hien-dai-thien-vu-audioGiá tham khảo: 14,400,000đ

4.2 Cục đẩy công suất Bose Freespace IZA 2120-LZ

cuc-day-bose-freespace-iza-2120-lz-hien-dai-chinh-hang_1920x801Giá tham khảo: 29,300,000đ

4.3 Cục đẩy công suất Bose PowerSpace P4300A

cuc-day-cong-suat-bose-powershare-p4300a-hoi-truong-lon_1000x355

Giá tham khảo: 49,800,000đ

 

4.4 Cục đẩy công suất Bose PowerShare PS604D

 

Cuc-day-cong-suat-Bose-PowerShare-PS604D

Giá tham khảo: 75,000,000đ

4.5 Cục đẩy công suất Bose PowerMatch PM8500N

 

cuc-day-cong-suat-bose-pm8500n-chinh-hangGiá tham khảo: 135,000,000đ

 

5. Mua cục đẩy công suất Bose chính hãng ở đâu?

Để sở hữu thiết bị cục đẩy công suất chất lượng cao đồng nghĩa người dùng phải tìm địa điểm uy tín để chọn mua đúng hàng chính hãng. Thiên Vũ Audio là cửa hàng chuyên về những thiết bị âm thanh chính hãng nói chung và cục đẩy công suất Bose nói riêng.

Mỗi cục đẩy công suất Bose đưa đến khách hàng đều là hàng nhập khẩu có giấy tờ chứng từ rõ ràng. Khách hàng có thể trải nghiệm thử nhiều sản phẩm khác nhau để chọn cho mình cục đẩy ưng ý nhất.

Thiên Vũ Audio cam kết:

  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Giao hàng tận nơi trên toàn quốc
  • Trả góp 0% lãi suất
  • Giá tốt nhất thị trường 
  • Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn
  • Hỗ trợ cân chỉnh âm thanh miễn phí

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

Địa chỉ showroom: 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, HCM

Khám phá ngay: 

Nên Mua Cục Đẩy Karaoke Hàng Bãi Hay Hàng Chính Hãng?

Cách Chọn Cục Đẩy Amply Chính Hãng Phù Hợp Cho Dàn Karaoke

Cục Đẩy Công Suất 4 Kênh Là Gì? Khi Nào Nên Sử Dụng Cục Đẩy 4 Kênh?

 

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737