Bộ lọc

Thương hiệu

Lọc

Thương hiệu

Mức giá

Loa kéo Acnos

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 21

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 71

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 10

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 81

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 65

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 32

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 34

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 31

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 29

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 26

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 26

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 25

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 27

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 23

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 27

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 26

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 33

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 29

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 21

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 35

Loa kéo Acnos chính hãng của nước nào? 

Là sản phẩm tới từ thương hiệu Việt Nam, loa kéo Anos được phát triển bởi hãng Sơn Ca Media. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, cùng sự liên tục phát triển và đổi mới, luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý. Chính vì vậy, loa kéo Acnos từ lâu đã có chỗ đứng trong thị trường thiết bị âm thanh trong nước.

Để giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, Acnos đã phân dòng loa làm 2 loại:

- Loa kéo Acnos: có thiết kế nhỏ gọn, có bánh xe nên dễ dàng di chuyển, được trang bị pin tiện lợi trong quá trình sử dụng nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng âm thanh ổn định

- Loa xách tay Acnos: trọng lượng nhỏ, có phần quai cầm nắm, nhỏ gọn hơn loa kéo

loa-keo-acnos-uy-tin

Loa kéo Acnos thương hiệu Việt Nam

Loa kéo Acnos có gì nổi bật

Loa kéo Acnos sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật so với các sản phẩm cùng phân khúc khác trên thị trường.

Thiết kế hiện đại, sang trọng

Loa kéo Acnos có nhiều kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Thùng loa kéo được làm từ nhựa ABS tổng hợp, bên ngoài được phủ một lớp sơn bao bọc củ loa và vi mạch giúp loa chính hãng tránh tối đa các tác động từ bên ngoài. Hệ thống các nút điều khiển được bố trí một cách logic ở từng mẫu loa, giúp quá trình sử dụng của người dùng trở nên dễ dàng

Khối lượng bài hát karaoke lớn

Loa kéo Acnos được tích hợp đầu karaoke KM2 có khối lượng kho bài hát lên tới 30.000 bài, có thể phát bằng ổ cứng HDD hay thẻ nhớ USB. Ngoài ra với loa kéo Acnos, người dùng còn có thể hát karaoke online qua kết nối trên điện thoại của bạn giúp bạn thỏa thích thể hiện niềm đam mê của mình.

Thời lượng pin khủng

Bạn có thể sử dụng loa kéo Acnos liên tục từ 5-8 giờ đồng hồ mà không cần có nguồn điện để sạc nhờ ắc quy đã được trang bị sẵn. Chính vì vậy, việc sử dụng, vui ca với loa không gặp tình trạng bị gián đoạn, đảm bảo trải nghiệm âm thanh của bạn luôn trọn vẹn.

Giá thành hợp lý

So với các thương hiệu loa kéo khác trên thị trường, loa kéo Acnos có giá thành khá cạnh tranh vì được sản xuất ở trong nước. Với mức giá phù hợp, bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một chiếc loa kéo chất lượng cao để tận hưởng âm nhạc mọi lúc mọi nơi.

loa-keo-acnos-karaoke

Loa kéo Acnos di động

Cách chọn loa kéo Acnos phù hợp với nhu cầu

Để chọn được chiếc loa kéo Acnos phù hợp với nhu cầu của mình, bạn cần lưu ý một số yếu tố sau:

1. Xác định nhu cầu sử dụng

Hãy cùng trả lời những câu hỏi sau đây để xác định được đúng nhu cầu bạn mong muốn là gì:

  • Bạn cần loa kéo để sử dụng cho mục đích gì? Hát karaoke, nghe nhạc, bán hàng rong, du lịch, v.v.?
  • Bạn sẽ sử dụng loa kéo ở trong nhà hay ngoài trời?
  • Số lượng người sử dụng loa kéo là bao nhiêu?

Sau khi trả lời được 3 câu hỏi trên sẽ giúp bạn xác định được bạn sẽ lựa chọn mẫu loa karaoke có công suất phù hợp, cũng như kiểu dáng và kích thước sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn

loa-keo-acnos-co-san

Phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng

2. Chọn theo công suất của loa kéo Acnos

Đối với các dòng loa nói chung và loa kéo acnos nói riêng, công suất là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới âm thanh và khả năng khuếch đại của loa - chi tiết mà bạn không thể bỏ qua để lựa chọn loa phù hợp.

Bạn nên thử trải nghiệm chất âm của loa bằng cách bật vài bản nhạc để test khả năng xử lý âm thanh, âm bass và âm treble. Cảm nhận từng nốt nhạc và đưa ra lựa chọn mà bản thân ưng ý nhất.

Nếu bạn chỉ sử dụng loa kéo trong nhà hoặc cho số lượng người sử dụng ít thì nên chọn loa có công suất từ 100W đến 200W. Nếu sử dụng loa kéo ngoài trời hoặc cho số lượng người sử dụng đông thì nên chọn loa có công suất từ 300W trở lên.

loa-keo-acnos-hcm

Công suất đa dạng

3. Chọn theo tính năng 

Loa kéo Acnos có vô số tính năng nổi bật được trang bị kèm theo, dựa nào đó bạn cũng có thể đưa ra cho mình một lựa chọn loa tốt. Nổi bật trong đó là:

Kết nối nhiều thiết bị: Loa kéo Acnos cho phép kết nối lên tới 8 thiết bị khác nhau. Với các cổng kết nối như HDMI cho TV LCD, kết nối bluetooth với điện thoại, USB, ...giúp dễ dàng phát trình màn hình karaoke trong trường hợp không thuộc lời bài hát, và cũng giúp điều khiển từ xa tiện lợi hơn

Ứng dụng đa năng đi kèm: Boost Bass (sử dụng khi kết hợp trong những dàn nhạc sôi động), Sound Card (kết nối loa với máy tính để livestream và ghi âm), MWS (kết nối 2 loa tương thích với nhau để nghe nhạc và hát karaoke). Ngoài ra, Sơn Ca còn phát triển một ứng dụng hát karaoke chuyên nghiệp cho người dùng có tên gọi Cloud Karaoke với hơn 15.000 bài hát offline giúp bạn thỏa sức ca hát ngay cả khi không có kết nối mạng.

loa-keo-acnos-chinh-hag

Tính năng ưu việt loa kéo Acnos

Điểm mặt một số dòng loa kéo Acnos được ưa chuộng nhất 

loa-keo-acnos

Loa kéo karaoke Acnos BeatBox

loa-keo-acnos-di-dong

Loa kéo Acnos CB606 Pro

loa-keo-acnos-da-nang

Loa kéo Acnos CB606 Pro

Tham khảo thêm: Top 5 loa kéo Acnos Bass 50 đáng mua nhất

Mua loa kéo Acnos chính hãng giá tốt ở đâu?

Loa kéo Acnos là sản phẩm đang được rất nhiều quý khách hàng săn đón bởi thiết kế hiện đại sang trọng, chất lượng âm thanh đỉnh cao mạnh mẽ song lại có giá thành tốt hơn so với những sản phẩm có cùng chất lượng của thương hiệu khác.

Hiện tại loa kéo Acnos được phân phối chính hãng và có mặt tại showroom Thiên Vũ Audio. Quý khách hàng có thể đến trực tiếp showroom âm thanh của Thiên Vũ Audio tại 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TPHCM để được trực tiếp trải nghiệm chất lượng. Bên cạnh chất lượng cao, sản phẩm tại Thiên Vũ Audio còn có mức giá vô cùng ưu đãi kèm nhiều quyền lợi hấp dẫn khi mua hàng

- Bảo hành 12 tháng theo hãng

- Miễn phí lắp đặt và tinh chỉnh âm thanh

- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

- Dịch vụ hậu mãi trọn đời

- Trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng hoặc qua ngân hàng

Hotline tư vấn: 0787 683 688 - 0909 397 737

dich-vu-mua-sam-thiet-bi-am-thanh-chinh-hang-tai-thien-vu-audio

Dành cho bạn

Những lý do khiến bạn cần sở hữu loa kéo karaoke

Top 10 loa kéo karaoke được ưa chuộng hiện nay

Bật mí kinh nghiệm chọn mua loa kéo hay

 

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737