banner topbar mobile
Bộ lọc
Lọc
Tặng ngay micro không dây CAVS T4i khi mua loa LD Systems Maui 5 Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 3

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 18

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 25

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 15

Chi tiết mua hàng Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 38

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (5)

Đã bán: 53

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày  
5/5 (3)

Đã bán: 29

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (6)

Đã bán: 64

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (6)

Đã bán: 55

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 28

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (5)

Đã bán: 49

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (36)

Đã bán: 361

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (11)

Đã bán: 113

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (26)

Đã bán: 259

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (29)

Đã bán: 286

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (29)

Đã bán: 287

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (49)

Đã bán: 490

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (36)

Đã bán: 363

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (34)

Đã bán: 342

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (24)

Đã bán: 244

Micro hát karaoke là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống âm thanh karaoke. Trong bài viết này, Thiên Vũ Audio chia sẻ đến bạn những thông tin về micro karaoke không dây. Đây là dòng micro karaoke đang được người dùng ưu tiên sử dụng vì dễ sử dụng và có tính di động cao phù hợp mang đi mọi nơi.

 

micro-karaoke-khong-day-echo-soundmix-e1-ban-chay-nhat-nam-nay

Micro karaoke không dây được ưa chuộng nhất hiện nay

 

1. Tiêu chí lựa chọn micro không dây hát karaoke hay nhất

Một chiếc micro hát karaoke không dây tốt có thể giúp người dùng có những thời gian ca hát chuyên nghiệp và cảm nhận giọng hát trong, sạch, chi tiết hơn.

 

1.1. Khả năng bắt sóng tốt

Đối với không gian gia đình thì khoảng cách từ 10 - 15m là thích hợp để kiểm tra mức độ bắt sóng của micro karaoke không dây tốt nhất. Nếu trong khoảng cách này mà micro không dây có thể hoạt động ổn định, bắt sóng tốt, không có bất kỳ âm thanh “rột rẹt” nào thì đây là chiếc micro tuyệt vời cho dàn âm thanh karaoke nhà bạn.

 

hat-sieu-hay-voi-micro-karaoke-khong-day-jbl-vm-300

Micro không dây có thể hoạt động tốt trong không gian rộng lớn

 

1.2. Chất lượng âm thanh tốt

Một chiếc micro không dây hát karaoke hay nhất là chiếc micro có thể đáp ứng cả 3 dải tần, âm thanh không bị rè, vỡ tiếng với bất kỳ volume nào. Đầu micro là thiết bị quyết định chất lượng âm thanh, nên trong quá trình mua sắm bạn nên kiểm tra kỹ đầu micro. Micro karaoke không dây tốt thì âm thanh phát ra mượt mà, không bị vỡ tiếng và ngược lại micro hát karaoke không đạt chất lượng thì chất âm bị rè, có lẫn tạp âm.

 

micro-karaoke-khong-day-hien-dai-chat-luong-cao

Ca hát dễ dàng micro karaoke không dây đạt chất lượng 

Micro không dây hát karaoke chất lượng sẽ mang bạn đến những giây phút ca hát như ca sĩ chuyên nghiệp, chất âm phát ra chi tiết, mượt mà, âm vang vừa phải không bị rè ở bất kì volume nào

 

1.3. Thương hiệu micro karaoke không dây uy tín

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại micro hát karaoke không dây hát karaoke. Bạn nên lựa chọn chiếc micro không dây chính hãng, được bảo hành cẩn thận để có những khoảnh khắc giải trí trọn vẹn nhất.

 

micro-karaoke-khong-day-jbl-vm-300-chat-luong-cao

Micro hát karaoke chính hãng đến từ thương hiệu uy tín hàng đầu

 

Gợi ý: Những dòng micro karaoke hàng đầu tại Thiên Vũ Audio mà bạn không nên bỏ lỡ

 

2. Micro karaoke không dây phù hợp với loa karaoke di động hay bộ dàn karaoke?

Ngày nay có 2 hình thức hát karaoke phổ biến là sử dụng loa karaoke di động và lắp đặt bộ dàn karaoke. Dù là hình thức nào thì micro karaoke không dây cũng là thành phần quan trọng.

 

micro-karaoke-khong-day-echo-soundmix-e1-cao-cap

Ca hát thả ga với micro karaoke không dây

Loa karaoke không dây có tính di động cao dù sử dụng trong nhà trong đem ra ngoài ca hát đều rất dễ dàng.

 • Bộ dàn karaoke: Sử dụng bộ micro karaoke không dây rất phù hợp. Bạn có thể ca hát suốt ngày dài mà. Vì đa số sản phẩm thuộc dòng micro karaoke không dây thường có kích thước nhỏ gọn. Đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ hay người lớn tuổi nên sử dụng những dòng micro không dây để hát karaoke vì an toàn tránh vấp ngã hay trẻ con nghịch ngợm rất nguy hiểm khi chơi đùa với dây dẫn.
 • Loa karaoke di động: Đây hình thức hát karaoke phù hợp với tụ tập bạn bè bên ngoài, trong những cuộc dã ngoại, du lịch. Đem theo micro không dây không chiếm quá nhiều diện tích, thuận tiện di chuyển, một số dòng loa sở hữu lượng pin siêu trâu, bạn có thể ca hát thả ga suốt ngày dài.

 

Tham khảo ngay: Sử dụng micro karaoke không dây ca hát thả ga cùng loa di động portabledàn âm thanh karaoke

 

3. Micro hát karaoke không dây có giá bao nhiêu?

Trên thị trường âm thanh hiện nay, micro karaoke không dây mẫu mã rất đa dạng và đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Vì thế giá của micro không dây hát karaoke cũng rất đa dạng dao động từ 2 - 18 triệu. Bạn có thể tham khảo một số thương hiệu cung cấp micro karaoke không dây cao cấp hiện nay như Shure, Sennheiser, D’com,...

 

micro-karaoke-khong-day-echo-soundmix-e1-chinh-hang

Micro không dây hát karaoke đa dạng về giá

 

Top micro karaoke không dây chính hãng bán chạy nhất năm nay Giá tham khảo
Micro Karaoke Monster M98 1,600,000đ
Micro Karaoke Monster M97 2,600,000đ
Micro Echo SoundMix E1 (Black 2022) 2,800,000đ
Micro Karaoke JBL VM 200 Cao Cấp 9,000,000đ
Micro Không Dây JBL VM 300 Hiện Đại 11,000,000đ
Micro karaoke cao cấp D''Com Pro 12,000,000đ

 

4. Địa chỉ mua micro karaoke không dây uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang có dự định sở hữu micro karaoke không dây chính hãng để trang cho hệ thống karaoke gia đình hiện đại thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Thiên Vũ Audio. Thiên Vũ Audio chuyên cung cấp micro không dây hát karaoke uy tín, chất lượng cao được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Thiên Vũ Audio có những dịch vụ và ưu đãi hấp dẫn nhất:

 • Sản phẩm chính hãng 100%
 • Giấy tờ hợp lệ rõ ràng
 • Mẫu mã thiết bị âm thanh phong phú
 • Giá tốt nhất trên thị trường
 • Đội tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình
 • Đa dạng phương thức thanh toán
 • Trả góp lãi suất 0%, thủ tục nhanh chóng
 • Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn
 • Giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Chính sách bảo hành rõ ràng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Chế độ hậu mãi trọn đời hấp dẫn

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

Hoặc đến showroom: 779 Trần Hưng Đạo Phường 1 Quận 5

 

Cùng theo dõi video thú vị về một số dòng micro karaoke không dây tại Thiên Vũ Audio

 

 

 

 

Bật mí nhất kiến thức về micro không dây hấp dẫn nhất  
Micro không dây hỗ trợ Echo hay nhất cho loa Bose S1 Pro Cách Chọn Mua Micro Karaoke Không Dây Tốt Nhất
Micro Karaoke Cho Loa Kéo Hay Nhất Hiện Nay, Có Echo Tích Hợp Phân Biệt Các Loại Micro Karaok Hiện Đại Hiện Nay 
Micro Karaoke Không Dây Loại Nào Tốt Nhất Năm Nay ? 10 Micro Không Dây Hát Karaoke Trên Điện Thoại Hay Nhất

 

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737