banner topbar mobile
Bộ lọc

Thương hiệu

Lọc

Thương hiệu

Mức giá

14,990,000đ
16,700,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 26

25,000,000đ
26,190,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 17

18,500,000đ
19,700,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 17

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 17

19,000,000đ
20,200,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 14

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 11

26,880,000đ
33,900,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 38

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 18

30,500,000đ
34,090,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 22

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 14

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 16

27,630,000đ
30,700,000đ
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 19

37,500,000đ
45,500,000đ
Quà tặng TẶNG micro JBL VM 300 trị giá 8.000.000Đ Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (5)

Đã bán: 51

Quà tặng TẶNG micro JBL VM 300 trị giá 8.000.000Đ Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 43

35,500,000đ
43,500,000đ
Quà tặng TẶNG micro JBL VM 300 trị giá 8.000.000Đ Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (5)

Đã bán: 48

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 40

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (5)

Đã bán: 50

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (5)

Đã bán: 51

34,872,000đ
43,590,000đ
Quà tặng Miễn phí lắp đặt nội thành HCM Tặng bộ phụ kiện trị giá 2.000.000đ Tặng gói cân chỉnh âm thanh trị giá 3.000.000đ Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tận nhà: 5.000.000đ (1 năm – tại HCM) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tận nhà: 1 lần (Khách hàng ngoài HCM) Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 43

27,120,000đ
33,900,000đ
Quà tặng Miễn phí lắp đặt nội thành HCM Tặng bộ phụ kiện trị giá 2.000.000đ Tặng gói cân chỉnh âm thanh trị giá 3.000.000đ Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tận nhà: 5.000.000đ (1 năm – tại HCM) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tận nhà: 1 lần (Khách hàng ngoài HCM) Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 40

Với sự nổi tiếng về chất lượng sản phẩm cũng như khả năng phối ghép các thiết bị chuyên nghiệp, dàn karaoke JBL luôn được xem là “Best Seller” tại Thiên Vũ Audio. Sở hữu một bộ dàn karaoke JBL tốt sẽ giúp chủ nhân thỏa mãn niềm đam mê ca hát bất tận ở mọi lúc mọi nơi. Cùng Thiên Vũ Audio điểm qua đôi nét về dàn loa karaoke JBL nhé!

1. JBL là thương hiệu của nước nào? 

Nếu bạn là fan trung thành của JBL thì chắc hẳn không còn gì xa lạ với thương hiệu này. Tuy nhiên Thiên Vũ Audio vẫn muốn lướt qua vài điểm nổi bật về thương hiệu JBL giúp các bạn có nhiều thông tin hơn về sản phẩm mà mình đang và sẽ sử dụng.

dan-karaoke-jbl-duoc-ua-chuong-nhat-1

Thương hiệu âm thanh đình đám - JBL 

JBL là thương hiệu sản xuất thiết bị âm thanh nổi tiếng nhất nhì trên thế giới, ra đời vào năm 1946 tại đất nước Hoa Kỳ. Các sản phẩm đến từ thương hiệu này được xem là thước đo tiêu chuẩn về thiết kế lẫn chất lượng âm thanh nhờ vào công nghệ sản xuất hiện đại và tiên tiến của Mỹ. Vì thế dàn loa karaoke JBL chính hãng luôn được xem là sự lựa chọn lý tưởng cho đại đa số gia đình.

2. Dàn loa karaoke JBL gia đình gồm những thiết bị nào?

Sở hữu dàn âm thanh JBL hoàn chỉnh và đầy đủ sẽ giúp bạn trải nghiệm âm thanh sống động và chuyên nghiệp hơn. Một bộ dàn karaoke JBL đầy đủ sẽ bao gồm các thiết bị như sau:

Hầu hết các dòng loa karaoke đến từ nhà JBL đều sở hữu thiết kế sang trọng và thanh lịch với màu đen huyền chủ đạo tạo nên nét đặc trưng riêng cho thương hiệu JBL. Bên cạnh đó, kiểu dáng và kích thước đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu lắp đặt tối ưu cho khách hàng như treo loa hoặc đặt loa,...

 

dan-karaoke-jbl-chinh-hang-1

Loa karaoke JBL chính hãng chất lượng tốt nhất

Loa hát karaoke JBL chính hãng luôn được khách hàng đánh giá cao về khả năng mang đến âm thanh mượt mà và chi tiết. Các nốt trầm, nốt trung và nốt cao luôn được thể hiện rõ ràng và rành mạch nhất, đảm bảo cho người nghe tận hưởng những giây phút ca hát tuyệt vời như ở các phòng hát karaoke chuyên nghiệp.

Nhằm giúp cho khách hàng trải nghiệm bầu âm nhạc sống động hơn, Thiên Vũ Audio phối ghép bộ dàn karaoke với loa sub JBL. Với nhiệm vụ tăng cường các dải âm bass giúp nốt trầm trở nên sâu lắng và uy lực hơn, chắc chắn mang đến những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng và bùng cháy nhất.

 

dan-karaoke-jbl-gia-cuc-tot 

Loa siêu trầm hỗ trợ âm thanh uy lực và mạnh mẽ hơn

Amply karaoke được xem là một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống âm thanh JBL. Đảm nhiệm chức năng tiếp thu, xử lý và tái tạo tín hiệu âm thanh mang đến những giai điệu mượt mà và sắc nét hơn khi truyền đến tai người nghe. Đặc biệt, thiết bị này còn hỗ trợ loại bỏ các tạp âm xuất sắc cho phép bạn trải nghiệm những âm thanh hoàn hảo nhất. 

Nếu như bạn sở hữu không gian hát karaoke của bạn khá rộng và muốn nâng cấp âm thanh trở nên chuyên nghiệp hơn thì bạn hoàn toàn có thể thay thế amply bằng hai thiết bị mixer và cục đẩy công suất. 

  • Mixer karaoke: Thiết bị này hỗ trợ tiếp nhận và tái tạo tín hiệu âm mang những âm thanh chân thật và chuẩn xác đến cho người nghe.
  • Cục đẩy công suất: Hỗ trợ khuếch đại và đẩy mạnh công suất của toàn bộ dàn âm thanh, giúp dàn âm thanh JBL có khả năng phát ra các âm thanh to, rõ và chi tiết hơn.

 

dan-karaoke-jbl-gia-dinh-gia-sieu-mem-1

Mixer karaoke JBL sở hữu những tính năng hiện đại

Một chiếc micro chất lượng sẽ giúp giọng hát của bạn trở nên mượt mà và trong trẻo hơn rất nhiều đấy. Vì thế khi lựa chọn micro cho dàn karaoke gia đình JBL, bạn nên chú ý lựa chọn những đơn vị uy tín để có thể sở hữu được những sản phẩm micro chính hãng cũng như phù hợp với gu âm nhạc của mình nhất.

dan-karaoke-gia-dinh-jbl-chat-luong-tai-thien-vu-audio

Bộ thu sóng micro không dây chính hãng JBL

Với khả năng lưu trữ hàng nghìn bài hát luôn được cập nhật hằng ngày, đầu karaoke cho phép cho người dùng thỏa sức hát hò bên cạnh bạn bè và gia đình với chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét. Đặc biệt, đầu karaoke còn đáp ứng cho khách hàng sử dụng được trong bất kỳ môi trường nào dù không có kết nối internet. Điều này được xem là ưu điểm tuyệt vời của thiết này này.

3. Ưu điểm nổi bật của dàn âm thanh karaoke JBL

Dàn loa karaoke JBL không những chinh phụ khách hàng bởi chất âm chân thật, sống động mà độ bền bỉ cũng vô cùng cao. Các linh kiện lắp đặt luôn trải qua các quá trình lựa chọn và kiểm tra chặt chẽ giúp các sản phẩm JBL luôn có độ bền xuyên thời gian, tuổi thọ có thể kéo dài lên đến hàng chục năm. Đây cũng được xem là đặc điểm nổi trội khó mà chối cãi được của JBL.

 

dan-am-thanh-kararaoke-jbl-1 

Dàn karaoke JBL chính hãng truyền tải âm thanh mượt mà và ổn định

Khám phá: Tổng hợp các dàn karaoke được yêu thích nhất hiện nay

 

4. Lợi ích khi mua bộ dàn karaoke JBL tại Thiên Vũ Audio

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm âm thanh chính hãng, Thiên Vũ Audio không bao giờ làm khách hàng thất vọng với chương trình ưu đãi và những dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng tận tình và chu đáo.

Khi lựa chọn mua dàn karaoke JBL tại Thiên Vũ Audio, bạn sẽ được đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ tư vấn miễn phí giúp bạn có những phương án lựa chọn phù hợp với nhu cầu cũng như chi phí đầu tư của bạn.

Đặc biệt, Thiên Vũ Audio luôn đảm bảo cho khách hàng những trải nghiệm sử dụng sản phẩm trọn vẹn nhất với các chế độ hậu mãi trọn đời hấp dẫn. Hỗ trợ cân chỉnh miễn phí hệ thống âm thanh cho khách hàng dù bạn đã sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng nhiều phương thức thanh toán đa dạng và hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% giúp bạn có thể thoải mái lựa chọn những phương án phù hợp với kinh tế của mình nhất.

Đội ngũ kỹ thuật Thiên Vũ Audio luôn tự hào và vinh dự khi được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao về kỹ năng cũng như tác phong làm việc chuyên nghiệp và uy tín. Chúng tôi luôn đảm bảo bàn giao hệ thống âm thanh karaoke nhanh chóng mà hề trì hoãn làm chậm trễ tiến độ đã đề ra.

 

Hình ảnh thực tế một số bộ dàn hát karaoke JBL được ưa chuộng nhất

 

dan-karaoke-jbl-gia-dinh dan-am-thanh-karaoke-gia-dinh-jbl-kp-4012g2
dan-am-thanh-karaoke-jbl dan-karaoke-jbl-kp-4012G2
dan-am-thanh-jbl-gia-sieu-tot tong-hop-cac-dan-loa-karaoke-jbl-tot-nhat
dan-am-thanh-jbl-hat-karaoke-hay-1 bo-dan-am-thanh-jbl-chat-luong-tot
dan-karaoke-jbl-gia-dinh-chinh-hang-1 dan-karaoke-jbl-gia-hop-ly-nhat-1
kham-pha-dan-am-thanh-jbl-chinh-hang-tai-thien-vu-1 he-thong-am-thanh-karaoke-jbl-1
dan-karaoke-jbl-kp2010-hcm dan-karaoke-jbl-kp2010-lap-dat
lap-dat-hoan-thien-dan-karaoke-jbl-kp-2010g2 dan-karaoke-jbl-kp2010

 

Hành trình lắp đặt dàn âm thanh JBL của đội ngũ Thiên Vũ Audio 

 

 

 

Với khả năng biến mọi không gian karaoke thành một thế giới âm nhạc sống động và bùng cháy nhất, dàn âm thanh JBL xứng đáng được xem là “con cưng” của mọi nhà. Nếu bạn có thắc mắc cũng như muốn sở hữu một bộ dàn âm thanh JBL chất lượng thì hãy liên hệ ngay đến:

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

Hoặc đến showroom tại 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5 để trải nghiệm thực tế sản phẩm nhé!

Đừng bỏ qua những thông tin thú vị về dàn karaoke nhé!  
3 bộ dàn karaoke JBL Đáng Xuống Tiền Nhất Kinh Nghiệm Chọn Dàn Karaoke Gia Đình
Top 9 Dàn Karaoke JBL Hát Hay Mới Nhất 2022 Phối Ghép Dàn Karaoke Chuẩn Như Chuyên Gia

Thiên Vũ Audio

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737