banner topbar mobile
Bộ lọc

Thương hiệu

Lọc

Thương hiệu

Mức giá

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (9)

Đã bán: 94

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (9)

Đã bán: 95

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (24)

Đã bán: 240

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (28)

Đã bán: 278

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (27)

Đã bán: 269

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 18

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 27

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (32)

Đã bán: 324

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (40)

Đã bán: 397

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (32)

Đã bán: 317

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (32)

Đã bán: 319

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (29)

Đã bán: 292

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (34)

Đã bán: 343

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (22)

Đã bán: 224

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (26)

Đã bán: 264

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (31)

Đã bán: 307

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (35)

Đã bán: 345

Bowers & Wilkins là một trong những thương hiệu nổi tiếng tại nước Anh và được rất nhiều người săn đón. Các sản phẩm loa bookshelf của nhà Bowers & Wilkins luôn đem đến những âm thanh vô cùng chất lượng và tuyệt vời. Cùng Thiên Vũ Audio tìm hiểu về thương hiệu này nhé!

 

1. Loa bookshelf Bowers & Wilkins của nước nào?

Thương hiệu Bowers & Wilkins (B&W) được thành lập vào năm 1965 tại Anh Quốc bởi ông John và Roy Wilkins. Đây là một trong những thương hiệu nổi bật được nằm trong nhóm “Big Three" thuộc lĩnh vực âm nhạc và được nhiều khách hàng săn đón.

Trước khi thành lập, Bowers và Wilkins tập trung sản xuất nhỏ lẻ với một xưởng sản xuất nhỏ và một cửa hàng lắp ráp, cung cấp linh kiện được làm thủ công bằng tay.

bowers-and-wilkins-logoThương hiệu B&W

Sự thay đổi, biến chuyển của nền kinh tế, chính trị và xã hội, B&W vẫn tạo được chỗ đứng vững chắc, được sự đánh giá rất cao từ nhiều chuyên gia và người chơi âm thanh tạo tiền đề cho việc áp dụng những chất liệu cao cấp, công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Bước ngoặt của thương hiệu vào những năm 1970, B&W đã đưa sợi tổng hợp Kevlar vào sản xuất mang loa đem lại chất âm mộc mạc, tự nhiên nhất và trở thành thương hiệu được tìm kiếm nhiều nhất đến với khách hàng.

2. Nét đẹp nổi bật của loa bookshelf Bowers & Wilkins chính hãng 

Hầu hết, các sản phẩm loa bookshelf thương hiệu Bowers & Wilkins sở hữu thiết kế vô cùng đẹp và ấn tượng đã thu hút sự chú ý của mọi khách hàng trong lần đầu tiên. Kích thước nhỏ gọn, sang trọng sẽ giúp bạn dễ dàng lắp đặt ở mọi vị trí và phối ghép với các thiết bị âm thanh khác nhanh chóng và mang đến không gian giải trí đặc sắc. 

 

thiet-ke-mat-cong-loa-bookshelf-b-wĐặc điểm nổi bật của loa bookshelf B&W

Thùng loa luôn được hãng làm từ chất liệu gỗ MDF cao cấp, bên ngoài phủ lớp sơn bóng mang tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm và bảo vệ các linh kiện bên trong tránh khỏi tác động mạnh bên ngoài.

 

Gợi ý những mẫu máy chiếu mới nhất tại Thiên Vũ Audio

 

3. Hệ thống âm thanh đẳng cấp

Đặc biệt, hệ thống âm thanh cao cấp mà thương hiệu Bowers & Wilkins mang đến sẽ khiến bạn hài lòng. Khả năng tái tạo âm thanh đầy đủ, chi tiết ở mọi dải âm giúp bạn khuấy động không gian cùng những bản nhạc yêu thích.

 

loa-bookshelf-bower-wilkins-am-thanh-chat-luongHệ thống âm thanh chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Bowers & Wilkins

Mỗi dòng loa bookshelf Bowers & Wilkins đều được trang bị mức công suất phù hợp, đảm bảo chất âm bùng nổ trong mọi bữa tiệc và chơi mọi thể loại nhạc.

Dải tần rộng, góc phủ âm lớn nên loa B&W có thể khuếch đại, phát tán âm thanh rộng khắp không gian, dù ở bất kỳ vị trí nào bạn vẫn luôn cảm nhận được sự rõ ràng, chi tiết nhất của âm thanh.

4. Khả năng kết linh hoạt của loa bookshelf cao cấp  B&W

Các dòng loa bookshelf B&W có độ nhạy cao nên bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc phối ghép cùng thiết bị âm thanh khác như: loa nghe nhạc, loa xem phim, amply xem phim,...

Ngoài ra, loa bookshelf B&W thường được phối ghép trong các bộ dàn xem phim nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí và mang đến những giây phút thư giãn thoải mái.

5. Gợi ý mẫu loa bookshelf Bowers & Wilkins ưa chuộng trên thị trường

5.1 Loa bookshelf B&W 686 S2 chính hãng

Giá tham khảo: 15,840,000đ

 

loa-bookshelf-bw-686-chinh-hangThưởng thức âm thanh hoàn hảo loa bookshelf B&W 686 S2 chính hãng

5.2 Loa bookshelf B&W 607 S2 Anniversary Edition chính hãng

Giá tham khảo: 24,850,000đ

 

loa-bookshelf-b-w-607-s2-anniversary-edition-chinh-hangTính năng nổi bật loa bookshelf B&W 607 S2 Anniversary Edition chính hãng

5.3 Loa bookshelf Bowers & Wilkins 705 S3 mới nhất

Giá tham khảo: 88,000,000đ

 

mua-loa-bookshelf-b-amp-w-705-s3-chinh-hangÂm thanh hoàn hảo loa bookshelf B&W 705 S3 chính hãng

5.4 Loa bookshelf B&W 706 S2 chính hãng

Giá tham khảo: 52,850,000đ

 

loa-bookshelf-b-w-706-s2-chinh-hangNgoại hình nhỏ gọn, hiện đại loa bookshelf B&W 706 S2 chính hãng

6. Địa điểm uy tín mua loa bookshelf Bowers & Wilkins ở đâu TP.HCM?

Ngày nay có rất nhiều địa điểm uy tín để bạn có thể lựa chọn và đến mua hàng. Thiên Vũ Audio là một trong những đơn vị uy tín luôn mang đến cho bạn những loa bookshelf Bowers & Wilkins chính hãng, mới nhất trên thị trường. Đến mua sắm tại Thiên Vũ Audio, bạn sẽ được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và giúp bạn tìm ra những sản phẩm phù hợp, mang đến âm thanh chất lượng cao.

Đặc biệt, những quyền lợi dành cho khách hàng mà Thiên Vũ Audio mang đến sẽ làm bạn hài lòng nhất.

  • Mua sắm hàng chính hãng với giá tốt nhất
  • Tư vấn miễn phí và đưa ra những giải pháp phù hợp 
  • Vận chuyển và lắp đặt, cân chỉnh âm thanh tận nhà
  • Chính sách hậu mãi tốt nhất, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời 

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu hoặc cần tư vấn sản phẩm, hãy gọi ngay đến Thiên Vũ Audio để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc trong thời gian sớm nhất.

Hotline: 0787 683 688 - 0909 397 737

Địa chỉ showroom: 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

 

Xem Ngay Đánh Giá Loa Bookshelf B&W 606 S2 ANNIVERSARY EDITION Tại Thiên Vũ Audio

 

Gợi ý hay dành cho bạn:  
  Gợi ý danh sách thiết bị giải trí cần sắm cho nhà mới
7 Mẫu máy chiếu phòng xem phim thịnh hành nhất hiện nay Nên lựa chọn dàn xem phim 5.1 hay 7.1

 

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737