banner topbar mobile
Bộ lọc
Lọc
Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày

 

5/5 (6)

Đã bán: 6

Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày

 

5/5 (6)

Đã bán: 6

Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (9)

Đã bán: 9

Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 1

Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 3

Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 3

Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 3

  • Hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%
  • Miễn phí vận chuyển trong bán kính 2km
5/5 (0)

Đã bán: 4

  • Hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%
  • Miễn phí vận chuyển trong bán kính 2km
5/5 (0)

Đã bán: 3

Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 4

Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 4

Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 4

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 6

  • Hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%
  • Miễn phí vận chuyển trong bán kính 2km
5/5 (1)

Đã bán: 7

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 4

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 9

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 8

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 6

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 24

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 12

Âm nhạc luôn là món ăn tinh thần đối với con người chúng ta. Chính vì thế mà nhu cầu giải trí nghe nhạc luôn được nhiều người quan tâm và chú trọng. Trong thời đại 4.0 với nhu cầu nghe nhạc ngày một được nâng tầm, nghe nhạc không đơn giản chỉ phát ra âm thanh từ một chiếc loa mà còn phải đáp ứng tốt từ chất lượng nguồn nhạc đến chất âm của từng loại loa theo nhu cầu cảm nhạc của người dùng. 

Cùng tìm hiểu chi tiết các thuật ngữ thường dùng trong nghe nhạc HiFi và những khái niệm cơ bản về loa nghe nhạc

loa-nghe-nhac-hi-end-hien-dai

Khám phá những đặc điểm nổi bật của loa nghe nhạc HiFi

 

Loa nghe nhạc Hifi là gì?

Đầu tiên, về thuật ngữ HiFi chính là từ viết tắt của High Fidelity. Có thể hiểu là độ chân thật cao. Khi nói về âm thanh HiFi tức là âm thanh có độ chân thật cao, chi tiết và không có hiện tượng méo tiếng và lẫn các tạp âm. Âm thanh được truyền tải hoàn toàn chính xác so với âm thanh gốc.

Vậy loa nghe nhạc HiFi chính là các loại loa được thiết kế để đáp ứng cho việc tái hiện âm thanh chính xác nhất. Loa nghe nhạc HiFi thường được chế tạo với các công nghệ độc quyền và cao cấp riêng của từng hãng. Linh kiện và thiết bị cấu tạo loa cũng được chú trọng về độ bền và đạt chất lượng cao.
Loa nghe nhạc HiFi tái hiện âm thanh ở 3 dải âm (dải cao, dải trung, dải trầm hay còn gọi tắt là treble, mid, bass). Mỗi loại loa của từng hãng sẽ đáp ứng nhu cầu nghe nhạc đa dạng của nhiều khách hàng khác nhau.

 

Loa nghe nhạc HiFi có những loại nào?

1. Loa nghe nhạc Bookshelf

Loa nghe nhạc bookshelf

Một số loa nghe nhạc bookshelf

 

Loa Bookshelf được hiểu là loa nghe nhạc đặt trên các kệ sách. Bởi kích thước của nó nhỏ gọn và dễ dàng trên các kệ tủ, kệ sách. Với hình dáng và kích thước gọn nhẹ, loa Bookshelf dường như là tiêu chí hàng đầu cho các không gian kín và nhỏ. Tính thẩm mỹ của loa Bookshelf cũng rất được chú trọng, các đường nét chi tiết và màu sắc của loa Bookshelf luôn hài hoà với mọi không gian. Không chỉ phù hợp cho không gian làm việc, loa boolshelf còn thường được đặt ở phòng khách ở cạnh TV. 

 

Xem thêm các mẫu loa nghe nhạc JBL, Monitor Audio, Klipsch, Opera, Tannoy, Jamo, B&W nhập khẩu chính hãng

 

Tuy nhiên, cũng có một vài hạn chế khi sử dụng loa Bookshelf là khi đặt trên các kệ tủ cao, người nghe cảm giác âm thanh không được hay. Vì thế mà chân loa Bookshelf được ra đời để đáp ứng tối ưu cho nhu cầu người dùng.

Loa nghe nhạc bookshelf chinh hang

Loa bookshelf dễ dàng đặt trên tủ kệ không bị chiếm quá nhiều diện tích

 Một số dòng loa Bookshelf bán chạy nhất hiện nay:

Sản phẩm Giá
Loa bookshelf Klipsch The Fives 20,500,000
Loa bookshelf Yamaha NS B330 5,100,000
Loa bookshelf B&W 606 S2 29,850,000
Loa bookshelf JBL Studio 630 17,900,000
Loa bookshelf Piega 3.0  32,340,000

2. Loa nghe nhạc cột đứng

Loa đứng hay còn gọi là loa Floor standing (loa front). Loa được thiết kế với hình dạng cột đứng cao cùng khả năng truyền tải và khuếch đại âm thanh lớn. Không giống loa Bookshelf, loa đứng cao và thon có dáng hình trụ và được đặt trực tiếp trên sàn nhà. Loa đứng có chiều cao tương ứng với người khi ngồi nghe. Vì vậy mà khi sử dụng loa đứng thường không cần phải mua thêm chân kệ đặt. 

Loa nghe nhac cot dung

Loa nghe nhạc cột đứng

 

Loa đứng có khả năng truyền tải âm thanh trong không gian rộng lớn. Sở hữu công suất và trở kháng lớn. Loa đứng dễ dàng tương thích với nhiều amply nghe nhạc hiện đại và tái tạo âm thanh hoàn hảo. Loa đứng có thể chia thành các dạng hình thức sau:

  • Loa đứng 2 đường tiếng: Loa này chỉ chứa một màng loa tweeter và một màng loa siêu trầm (Loa bass)
  • Loa đứng 3 đường tiếng: Bao gồm một màng loa tweeter, loa mid-range và loa bass . Việc bố trí như vậy sẽ truyền tải âm thanh chi tiết, ngay cả khi âm lượng tăng lên. Không xuất hiện hiện tượng méo tiếng
  • Loa đứng 4 đường tiếng: loa này chứa một “siêu-tweeter”, loa mid-range và loa bass, cung cấp một nguồn âm thanh cao cấp hơn

Một số mẫu loa đứng tiêu biểu được người dùng ưa chuộng trên khắp thế giới:

Sản phẩm Giá
Loa Piega Classic 7.0 55,990,000
Loa nghe nhạc JBL Studio 680 32,000,000
Loa đứng Klipsch R-620F 14,700,000
Loa nghe nhạc Monitor Audio Bronze 500 18,000,000
Loa nghe nhạc Definitive Technology Demand D15  70,000,000

 

Một số hình ảnh loa nghe nhạc HiFi thực tế tại Thiên Vũ Audio:

dan-nghe-nhac-tannoy-chinh-hang-cua-thien-vu-audioLắp đặt bộ dàn nghe nhạc Tannoy tại nhà khách he-thong-loa-nghe-nhac-hifi-jbl-thien-vu-audioGiao cho khách bộ loa nghe nhạc JBL cao cấp
loa-nghe-nhac-bookshlef-cao-cap-piega-classic-3-0Bố trí loa nghe nhạc Piega tại nhà cho khách hàng loa-nghe-nhac-cao-cap-chinh-hangTest loa nghe nhạc hifi tại nhà cho khách hàng 

 

Nên mua loa nghe nhạc HiFi chính hãng ở đâu ?

Tại Thiên Vũ Audio cung cấp các dòng sản phẩm loa nghe nhạc HiFi chính hãng nhập khẩu. Đa dạng mẫu mã sản phẩm. Nơi uy tín cung cấp các dịch vụ hậu mãi trọn đời và tận tâm. Đội ngũ tư vấn đúng nhu cầu, đội kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng giải đáp tất cả các vấn đề thắc mắc của bạn. 

Thiên Vũ Audio giao hàng tận nơi, lắp đặt, cân chỉnh tại nhà theo ý khách hàng. Nhiều phương thức thanh toán linh hoạt giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm mà không cần đắn đo như lựa chọn thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, hỗ trợ trả góp qua ngân hàng hoặc qua thẻ tín dụng…

Đến với Thiên Vũ Audio bạn sẽ luôn an tâm về chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ. Chúng tôi luôn đảm bảo sự hài lòng nhất đến quý khách hàng. 

Xem ngay video chia sẻ kinh nghiệm khi chọn mua loa nghe nhạc HiFi của Thiên Vũ Audio

Khám phá ngay: 

Những kiến thức thú vị về loa nghe nhạc hifi

Dòng loa nghe nhạc HiFi được chọn mua nhiều nhất hiện nay

 

Đầu tư loa nghe nhạc HiFi bao nhiêu là hợp lý?

Bí quyết lựa chọn loa nghe HiFi tốt nhất

 

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

Địa chỉ showroom: 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, HCM

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737