Công trình hoàn thiện

Dàn karaoke gia đình cao cấp TVA 96
44,276,500đ 52,090,000đ
Dàn karaoke gia đình Paramax TVA 95
32,608,000đ 40,760,000đ
Dàn karaoke gia đình TVA 94
26,730,000đ 29,700,000đ
Dàn karaoke gia đình TVA 93
22,640,000đ 28,300,000đ
Dàn karaoke gia đình JBL Pasion TVA 92
29,495,000đ 34,700,000đ
Dàn nghe nhạc Hi-fi AV-TV-02
26,000,000đ 27,500,000đ
Pioneer XDJ-RR ( Rekordbox DJ )
25,500,000đ 27,900,000đ
Pioneer XDJ-RX2 ( Rekordbox DJ )
41,500,000đ 42,300,000đ