banner topbar mobile
Bộ lọc
Lọc

Mức giá

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (0)

Đã bán: 5

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 15

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 15

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 20

`Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 23

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (6)

Đã bán: 59

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 42

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 35

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 28

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 19

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 29

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 31

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 22

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 30

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 35

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 21

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 22

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 27

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 25

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày  
5/5 (2)

Đã bán: 15

Mixer - vang số - vang cơ karaoke là bộ phận không thể thiếu trong các dàn karaoke hiện đại ngày nay. Sở hữu công nghệ tiên tiến, bộ xử lý âm thanh chính xác. Mang đến giây phút hát karaoke được chất lượng cao và không xảy ra tình trạng hú, rít gây khó chịu. 

vang-so-vang-coVang số - Vang cơ karaoke

Mixer karaoke là thiết bị trộn tín hiệu còn được gọi là mixer kỹ thuật số. Với chức năng xử lý tín hiệu đầu vào chính xác và hiệu chỉnh đúng đắn tạo nên âm thanh đầu ra nghe hay và trơn tru nhất. Thiết bị Mixer được phối ghép với nhiều các phòng hát trình diễn chuyên nghiệp. Đặc biệt, mixer karaoke hoạt động được tốt ưu nhất khi kết hợp với cục đẩy công suất. Đây là “cặp đôi hoàn hảo” khi được lắp đặt cùng nhau. 

vang so JBL KX180A ban chay nhat hien nay

Mixer vang số karaoke JBL KX180A 

 

Vang số karaoke là thiết bị trộn và xử lý tín hiệu âm thanh hoàn toàn tự động. Bên cạnh đó, vang số hát karaoke còn có khả năng điều chỉnh từng chức năng mic, music, echo… nhờ vào các Equalizer tham số, giúp cho chất lượng âm thanh được cải thiện tốt hơn, hoàn hảo hơn. Tùy vào nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn dòng vang số cho phù hợp như vang số thường, vang số karaoke, vang số nghe nhạc,...

vang so hat karaoke fedyco xt 1000 chinh hang

Vang số  karaoke Fedyco XT 1000 chống hú, rít ấn tượng

 

Vang cơ karaoke (Analog mixer) là thiết bị xử lý, trộn âm thanh với nhiều hiệu ứng đa dạng như echo, reverb, delay,… giúp người dùng hát karaoke được chuyên nghiệp nhất. Dễ dàng điều chỉnh hiệu ứng tiếng bè, độ vang phù hợp với từng chất giọng khác nhau của người hát. 

mua vang co Jarguar S1000 chong hu tot

Mẫu vang cơ Jarguar S1000 bán chạy nhất hiện nay

 

Nên dùng vang cơ hay vang số cho dàn âm thanh karaoke?

Thực ra vang cơ hay vang số thì nó cũng tương tự nhau, chỉ khác là phần vang số thì họ có bổ sung thêm chip DSP. Tùy vào nhu cầu sử dụng và tài chính kinh tế và sở thích, người dùng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp. 

mua vang so Paramax gia tot nhat tren thi truong

Vang số Paramax Mx 220 cao cấp

 

Sự khác nhau lớn nhất giữa vang cơ và vang số chính là các điều chỉnh âm thanh. Vang số điều chỉnh Digital, những hiệu ứng có thể cài đặt bằng các thiết bị điện tử thông minh: laptop, smartphone, ipad. Vang cơ điều chỉnh thủ công bằng các núm, nút. Vì vậy, khả năng cân chỉnh và xử lý tín hiệu đầu ra của vang số sẽ có lợi thế hơn. 

 

Khi nào nên sử dụng vang số cho hệ thống âm thanh gia đình?

- Vang số sẽ phù hợp với các gia đình có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh, đặc biệt vang số sẽ đáp ứng tốt các không gian có diện tích căn phòng rộng lớn. 

- Bên cạnh đó, vang số karaoke mang đến trải nghiệm hát karaoke thông minh với các tính năng chống hú, lọc âm hiện đại ngày nay. Giúp dàn karaoke trở nên xịn sò và đẳng cấp hơn.

- Vang số sẽ phù hợp với người dùng có tài chính dư giả, “chịu” đầu tư cho dàn karaoke gia đình cao cấp. 

 

Vang cơ phù hợp với hệ thống karaoke như thế nào?

- Vang cơ karaoke sẽ là sự lựa chọn tốt đối với những khách hàng muốn sử dụng đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều về tính năng. 

- Chiếc vang cơ thích hợp phối ghép ở không gian giải trí karaoke gia đình hoặc mô hình kinh doanh. Đem đến giây phút thư giãn ấn tượng bên gia đình và bạn bè.

- Vang cơ có chi phí thấp hơn dòng vang số. Trên thị trường hiện này có rất nhiều mẫu vang cơ hiện đại, chi phí vừa phải phù hợp với người dùng có kinh phí hạn chế. 

 

Lợi ích vượt trội của Mixer - Vang số karaoke 

Bộ mixer karaoke được thiết kế sang trọng, nhỏ gọn có kích thước tối giản hóa giúp bố trí dễ dàng ở bất kỳ vị trí nào. Bên cạnh đó, hầu hết mọi vang số karaoke sở hữu hệ thống Equalizer chuyên nghiệp. Tạo nên âm thanh cực chuẩn, sắc nét và bao phủ khắp mọi ngóc ngách căn phòng.

 

loi ich khi mua vang co vang so cho dan karaoke

Thiết bị bố trí nhỏ gọn, thẩm mỹ trong hệ thống âm thanh tại nhà anh Mạnh 

 

Vang số hát karaoke mang đến trải nghiệm giải trí được chuyên nghiệp nhất. Với khả năng chống hú, rú rít, méo tiếng, lọc tiếng ồn, nhiễu âm cực tốt, nếu được setup các thông số kỹ thuật hợp lý và phù hợp với các thiết bị âm thanh khác của bộ dàn karaoke: cục đẩy, micro karaoke, loa karaoke,...

 

nen mua vang co hay vang so cho karaoke gia dinh

Vang số cân chỉnh nhanh chóng trên phần mềm chuyên dụng 

 

Điểm ấn tượng của digital mixer là bạn có thể hiệu chỉnh từng tấn số, thông số riêng biệt qua phần mềm chuyên dụng trên các thiết bị thông minh như máy tính, laptop, iPad… mà không cần phải dùng tay điều khiển các nút vặn và cần đẩy như các loại analog mixer truyền thống.

 

Nên chọn mua chiếc vang số hay amply cho dàn karaoke gia đình?

Vang số karaoke hay amply karaoke đều là 2 sản phẩm có nhiều vai trò và chức năng xử lý tín hiệu âm thanh tốt, hoàn hảo cho hệ thống dàn karaoke gia đình. Một số chuyên gia đánh giá cao các loại vang số karaoke hơn vì nó sở hữu công nghệ hiện đại nhất hiện nay Digital giúp tái tạo chất âm tròn đầy và chân thật hơn. 

amly karaoke jbl beyond 3

Siêu phẩm Amply kết hợp vang số karaoke JBL Beyond 3 

 

Những mẫu mixer karaoke chính hãng sẽ phù hợp sử dụng trong các bộ dàn karaoke gia đình cao cấp hoặc không gian âm nhạc chuyên nghiệp, rộng lớn như: sân khấu, hội trường, sân vận động, phòng trà,...

Tại các không gian âm nhạc gia đình có diện tích nhỏ, công suất loa không quá lớn. Amply hát karaoke là sự lựa chọn hoàn hảo hơn và âm thanh cho ra sống động không thua kém gì khi chọn mixer - vang số. 

 

Các thương hiệu đình đám mixer karaoke và giá thành trên thị trường 

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu vang số, vang cơ hát karaoke uy tín với mẫu mã và giá thành hợp lý. Các thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt ưa chuộng bởi các sản phẩm được ra mắt giống như một món quá đặc biệt cho mỗi khách hàng. Các mẫu vang cơ, vang số đều được làm rất chỉn chu từ thiết kế tinh tế, hiện đại cho tới chất lượng cấu hình cũng như các tính năng ưu việt, đó chính là lí do mà các thương hiệu như: JBL, Paramax, Jarguar, Fedyco, AAP,.... có chỗ đứng nhất định trong thị trường thiết bị âm thanh tại Việt Nam. Dưới đây Thiên Vũ Audio gợi ý cho bạn một số mẫu vang cơ, vang số hot đình đám trong thời gian gần đây:

Vang Cơ Jarguar S1000 Platinum

Mixer vang số karaoke JBL KX 180 chính hãng

Vang Số Fedyco XT-1000 Pro Chính Hãng

Amply Tích Hợp Vang Số Karaoke JBL Beyond 3

 

Hình ảnh thực tế lắp đặt các chiếc vang số - mixer karaoke cho dàn karaoke gia đình

 

co can thiet su dung vang só cho dan karaoke gia dinh co nen mua mixer vang so vang co cho dan karaoke
hoan chinh bo dan karaoke phoi ghep vang co jarguar s1000 nen mua vang so hay vang co cho bo dan karaoke cao cap
tai sao nen mua mixer vang so vang co cho dan karaoke ho tro can chinh thong so vang so hat karaok hay nhat
vang co vang so mixer co kha nang chong hu rit tot nhat cach chinh vang so vang co hat karaoke hay nhat

 

 

Bí Quyết Hay Để Chọn Mua Vang Số Phù Hợp 

[Bí Quyết] Chia Sẻ Cách Lựa Chọn Ampli- Cục Đẩy - Vang Cơ - Vang Số Phù Hợp Nhất [Phần 1

[Bí Quyết] Chia Sẻ Cách Lựa Chọn Ampli- Cục Đẩy - Vang Cơ - Vang Số Phù Hợp Nhất [Phần 2]

 

Vang số karaoke hay và cách chọn mua loại nào tốt nhất?

Ưu điểm khi sử dụng chiếc vang số cho dàn karaoke 

 

Nên Mua Mixer - Vang Số - Vang Cơ Chính Hãng, Uy Tín Ở Đâu?

Thiên Vũ Audio là công ty tiên phong chuyên cung cấp các thiết bị vang số - vang cơ - mixer karaoke chính hãng đi kèm giá thành hợp lý, ưu tiên lợi ích của khách hàng trên hàng đầu. Ngoài chất lượng sản phẩm, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất dành cho bạn:

Cập nhật mẫu mã mới nhất, đa dạng, tính năng độc đáo với giá cạnh tranh trên thị trường.

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh. Mang đến âm thanh cân chỉnh phối ghép hoàn hảo nhất.

Các dịch vụ chăm sóc 24/7, giao hàng, hậu mãi được khách hàng yêu thích và đánh giá cao.

Luôn lắng nghe ý kiến tâm tư khách hàng để đưa ra các đề xuất phương án phù hợp với mọi không gian giải trí. 

Luôn chọn phương án tiết kiệm kinh phí đầu tư, phù hợp với từng nhu cầu đa dạng. 

Quá trình trước - trong - sau khi mua hàng luôn được hỗ trợ nhiệt tình và tận tâm

Lắp đặt hệ thống nhanh chóng, thẩm mỹ, không rườm rà

Quy trình bàn giao kỹ càng, hướng dẫn khách hàng sử dụng chi tiết.

Showroom: 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TPHCM

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

mua-vang-so-vang-cotai-thien-vu-nhan-nhieu-uu-dai

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737