icon-phone
(028) 39 244 944 Tổng đài hỗ trợ
0
    • Giỏ hàng của bạn trống!

THIẾT BỊ DJ

Genelec 8330 AW

Genelec 8330 AW

49,896,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8330 AP

Genelec 8330 AP

46,926,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 7360 APM

Genelec 7360 APM

64,449,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 7350 APM

Genelec 7350 APM

34,749,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8320 AWM

Genelec 8320 AWM

36,828,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8320 APM

Genelec 8320 APM

35,046,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8030 CW

Genelec 8030 CW

40,392,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8030 CP

Genelec 8030 CP

38,610,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8020 DWM

Genelec 8020 DWM

32,670,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8020DPM

Genelec 8020DPM

30,294,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8010 AW

Genelec 8010 AW

21,384,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8010 AP

Genelec 8010 AP

20,196,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8050BWM

Genelec 8050BWM

102,762,000đ

(0 Đánh giá)
Genelec 8050BPM

Genelec 8050BPM

96,822,000đ

(0 Đánh giá)