banner topbar mobile
Bộ lọc
Lọc
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (19)

Đã bán: 193

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (12)

Đã bán: 121

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (25)

Đã bán: 252

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (32)

Đã bán: 323

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (43)

Đã bán: 433

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (10)

Đã bán: 102

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (12)

Đã bán: 119

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (11)

Đã bán: 111

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (16)

Đã bán: 161

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (16)

Đã bán: 163

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (17)

Đã bán: 173

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (18)

Đã bán: 177

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (14)

Đã bán: 139

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (17)

Đã bán: 168

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (22)

Đã bán: 218

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (13)

Đã bán: 131

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (24)

Đã bán: 237

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (18)

Đã bán: 179

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (17)

Đã bán: 170

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (16)

Đã bán: 162

Cục đẩy là thiết bị dùng để khuếch đại tín hiệu âm thanh giúp âm thanh được truyền đi xa hơn, mạnh mẽ hơn. Với chức năng khuếch đại tín hiệu âm thanh, cục đẩy nhận tín hiệu từ các nguồn phát: bàn mixer âm thanh, đầu karaoke, micro không dây… và xử lý tín hiệu ở dạng tần số, chuyển tới nguồn đầu ra và phát ra âm thanh được chất lượng và hoàn hảo hơn. Đặc biệt phù hợp với các mô hình âm nhạc rộng lớn như: sân khấu, đám cưới, hội trường,..., thậm chí tối ưu cho các bộ dàn karaoke gia đình hiện nay. 

mainpower-gia-tot-nhat-thi-truong

Khám phá lợi ích khi mua cục đẩy công suất

Khi nào nên mua cục đẩy công suất cho dàn karaoke

Nếu bạn hát karaoke gặp phải các trường hợp như: Thứ nhất, âm thanh nhỏ dù đã chỉnh volume tối đa. Thứ hai, âm thanh phát ra bị méo tiếng, nghe nhạc bị tiếng có tiếng không. Thứ ba, thông số độ nhạy và trở kháng của bộ loa karaoke thấp. Đó là những dấu hiệu cho thấy hệ thống âm thanh của loa không đủ lực để đáp ứng tốt các thiết bị khác. 

cuc-day-cong-suat-gia-tot-chong-hu

Mainpower chống hú tốt

Những dòng cục đẩy karaoke có công suất nhỏ sẽ thể hiện tốt và rõ chất âm của các thể loại nhạc trữ tình, ballad, bolero. Nếu bạn có sở thích đãi tiệc hoành tráng cùng những bài nhạc remix, rock, thì cục đẩy có công suất cao là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. 

Cục đẩy công suất và vang số karaoke là “cặp đôi hoàn hảo” giúp tái hiện chất âm sống động và chân thật nhất. Đảm bảo âm thanh vang xa và bao phủ khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. 

Lưu ý khi mua cục đẩy công suất mà ai cũng phải biết

Mức công suất hoạt động của cục đẩy

Để tạo được sự ghép nối tốt nhất thì công suất của main power cục đẩy được chọn mua phải phù hợp với công suất của loa, tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn. Bạn nên sử dụng các cục đẩy công suất có mức hoạt động vừa phải mà không gây lãng phí. Củ loa bass 20cm thường sẽ có công suất từ 100W – 300W, loa bass 25 sở hữu tầm 300W – 500W và lớn hơn mức bass 30cm thì từ 600W trở lên. Trong trường hợp bộ dàn của bạn có loa sub thì nên chọn cục đẩy trên 1000W.

cuc-day-cong-suat-cao-cap

Cục đẩy công suất được nhiều tín đồ săn đón

Nếu đáp ứng được yêu cầu này thì loa mới phát huy được hết công năng, mang tới chất lượng âm thanh mượt mà, rõ ràng, âm bass chắc hơn cho trải nghiệm hoàn hảo. Cục đẩy 4 kênh Agasound A4 công suất lớn được lựa chọn nhiều

Tính năng và chất âm của cục đẩy công suất

Theo nguyên tắc tương hợp, không phải mainpower nào cũng có thể ghép nối phù hợp với tất cả các thiết bị của dàn âm thanh karaoke. Một số cục đẩy karaoke chỉ được phép dùng cho một số thiết bị nhất định. 

Vì thế cần phải quan tâm về tính năng của cục đẩy như công suất, thông số kỹ thuật, cổng kết nối để lựa chọn đúng đắn. Giúp tái tạo ra âm thanh của cả hệ thống được mạnh mẽ và chuẩn xác nhất. Chất âm của cục đẩy khi phối ghép với các dàn âm thanh khác nhau thì sẽ cho ra chất âm khác nhau, điều này phụ thuộc vào chất lượng linh kiện và bộ lọc nhiễu.

Thương hiệu, giá thành của cục đẩy công suất

Main power cục đẩy được bán trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau từ các thương hiệu nổi tiếng. Nếu bạn có kinh phí cao thì hãy chọn những cục đẩy công suất cùng thương hiệu với bộ dàn karaoke. Cùng thương hiệu sẽ giúp các thiết bị có độ tương thích về thông số và hoạt động hiệu quả hơn. 

Nhưng không phải vì vậy, các thiết bị âm thanh khác thương hiệu sẽ cho ra chất lượng kém. Với mức chi phí dưới tầm trung dưới 10 triệu bạn sẽ có thể sở hữu các cục đẩy công suất chính hãng với chức năng khuếch đại ấn tượng: Main Power kết hợp amply Behringer EPQ304, Main Power Amply Behringer NX1000D, cục đẩy Powersoft Duecanali 804,...

cuc-day-cong-suat-gia-tot

Cục đẩy công suất phối ghép hoàn hảo cho dàn karaoke

Mức giá cao cấp từ 10 triệu trở lên sẽ là dòng cao cấp, sở hữu nhiều tính năng hiện đại nhất hiện nay. Đặc biệt sẽ hỗ trợ âm thanh của bộ dàn hát karaoke sắc nét và gọn gàng nhất. 

Cục đẩy công suất Wharfedale CPD2600, Main Power Crown Xli 2500, SE Audiotechnik MA-2400 là 3 sản phẩm bán chạy và được phối ghép nhiều nhất tại các dàn hát karaoke gia đình hiện nay

Kinh nghiệm chọn mua main power cục đẩy tốt nhất

Chọn mua cục đẩy công suất chính hãng

Main power chính hãng trên thị trường hiện nay được bán ra với nhiều sản phẩm khác nhau. Bên cạnh các sản phẩm chất lượng thì hàng giả, hàng nhái cũng nhiều vô số kể. Đối với một thiết bị quan trọng như cục đẩy thì lời khuyên tốt nhất cho bạn chính là chọn mua hàng chính hãng. 

Cục đẩy chính hãng sẽ cam kết tốt cho bạn về chất lượng, độ bền và hoạt động tốt trong toàn bộ quá trình. Hơn nữa việc bảo hành luôn luôn được đảm bảo khi mua hàng chính hãng là một lợi thế lớn, bởi chi phí sửa chữa cho cục đẩy không phải là nhỏ nếu xảy ra hư hỏng.

cuc-day-cong-suat-chat-luong-hang-dau

Cục đẩy sẽ bổ trợ cho hệ thống dàn karaoke

Đáp ứng phù hợp khả năng kinh tế và đúng nhu cầu của bạn

Tìm hiểu giá cả của các loại cục đẩy trên thị trường, để lựa chọn sản phẩm nào là hoàn hảo nhất cho nhu cầu hiện tại của bạn. Nó phải đáp ứng được hai yêu cầu: Khả năng khuếch tán âm thành cần thiết và trong tầm giá bạn có thể chi trả. 

Bạn nên nhờ sự tư vấn của nhân viên bán hàng để đưa ra quyết định chọn mua dễ dàng và chính xác hơn.

Lựa chọn main power của thương hiệu mà bạn yêu thích

Hiện có rất nhiều thương hiệu cục đẩy nổi tiếng trên thị trường như Fedyco, Caf, Se, Agasound, Crown… Mỗi hãng lại có đặc trưng riêng trong thiết kế và tính năng sản phẩm, hãy xem thử bạn yêu thích phong cách của thương hiệu nào để đưa ra lựa chọn.

cuc-day-cong-suat-chat-luong

Crown là thương hiệu cung cấp mainpower đình đám nhất hiện nay

Những thương hiệu tốt đều không ngừng cải tiến sản phẩm để mang tới cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời và khác biệt nhất. 

Nhờ sự tư vấn của nhân viên kỹ thuật có chuyên môn tốt

Hãy cho những nhân viên kỹ thuật biết rõ về thông tin dàn âm thanh của bạn. Sau đó, họ sẽ đưa ra gợi ý phù hợp nhất dành cho bạn. Cục đẩy phải đảm bảo tương thích trong việc phối ghép thì mới mang lại hiệu quả âm thanh cao nhất. Đồng thời hãy nhờ họ tư vấn về cách lắp đặt tối ưu để đảm bảo thiết bị phát huy hết công suất. 

Mua cục đẩy tại các cửa hàng uy tín

Một đơn vị bán hàng uy tín sẽ có những chính sách mua bán có lợi cho khách hàng của họ cũng như không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ để giữ chân khách hàng. 

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn làm tất cả. Từ khâu vận chuyển, lắp đặt đến setup sẵn thông số giúp bạn có những giây phút giải trí tuyệt vời mà không e ngại bởi các vấn đề khác. 

Vì thế bạn sẽ yên tâm khi lựa chọn mua main power cao cấp tại những nơi bán hàng chính hãng. Điều này còn giúp bạn tránh được những rủi ro về mua bán, về hoạt động, hư hỏng của cục đẩy trong quá trình vận hành.

Hình ảnh thực tế phối ghép mainpower với các bộ dàn karaoke gia đình

cuc-day-cong-suat-mainpower-gia-tot

cuc-day-cong-suat-mainpower-chat-luong

cuc-day-cong-suat-mainpower-gia-tot

cuc-day-cong-suat-mainpower-moi-nhat

 

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hay Chọn Cục Đẩy Công Suất Tốt Nhất 

[Bí Quyết] Chia Sẻ Cách Lựa Chọn Ampli- Cục Đẩy - Vang Cơ - Vang Số Phù Hợp Nhất [Phần 1]

[Bí Quyết] Chia Sẻ Cách Lựa Chọn Ampli- Cục Đẩy - Vang Cơ - Vang Số Phù Hợp Nhất [Phần 2]

Nên Mua Cục Đẩy Công Suất Hãng Nào Là Tốt Nhất?

Kinh nghiệm và gợi ý 3 cục đẩy công suất hay nhất cho dàn karaoke

Cục đẩy công suất 4 kênh chất lượng nhất, đáng tiền, xứng đầu tư

 

Mua Main Power Chính Hãng Chất Lượng Tốt, Giá Mềm Ở Đâu?

Mua main power cục đẩy tại Thiên Vũ Audio sẽ giúp khách hàng đảm bảo được những yếu tố sau:

+ Cam kết 100% hàng chính hãng, đa dạng thương hiệu, giá cả, giấy tờ xuất xứ rõ ràng.

+ Các chính sách mua bán, chính sách bảo hành và chế độ hậu mãi tốt nhất trên thị trường, người mua sẽ luôn cảm thấy yên tâm nhất.

+ Đưa ra những tư vấn, giải pháp chính xác, phối ghép hoàn hảo của cục đẩy với các thiết bị âm thanh.

Hy vọng rằng bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm cục đẩy phù hợp với nhu cầu hiện tại, đem lại hiệu quả cực kỳ cao cho chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về thông tin sản phẩm hoặc bạn có nhu cầu phối ghép, lắp đặt cục đẩy công suất hát karaoke. Hãy liên hệ cho nhân viên tư vấn để được hỗ trợ nhanh chóng nhé. 

Showroom: 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TPHCM

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

mua-sam-nhan-uu-dai-thien-vu-audio

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737