banner topbar mobile
Bộ lọc
Lọc
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 18

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 12

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 30

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 18

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 23

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 15

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 16

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 25

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 32

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 16

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 26

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 16

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 25

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (1)

Đã bán: 13

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (32)

Đã bán: 316

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 36

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 20

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (3)

Đã bán: 29

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 17

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (2)

Đã bán: 18

Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn loa của các tín đồ âm thanh hầu như tập trung tính di động và tiện lợi - từ đó loa di động portable là cái tên thường xuyên được nhắc đến và được nhiều người ưa chuộng.

Bạn có từng đối mặt với việc lựa chọn loa di động và cảm thấy mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các tính năng, công nghệ, và thương hiệu khác nhau. Hay thậm chí có lúc bạn bị choáng ngợp bởi hàng trăm sản phẩm trên thị trường với mức giá, chất lượng và khó đưa ra lựa chọn cho mình.

Cùng nhau khám phá ngay những tính năng của loa karaoke di động và điểm danh những mẫu loa được yêu thích nhất hiện nay nhé!

 

loa-di-dong-co-pin-de-dang-di-chuyen

Di chuyển mọi nơi cùng loa di động Portable

 

1. Loa karaoke di động xách tay là gì ?

Loa di động karaoke xách tay là dòng loa hiện đại có hệ thống hoạt động mà không cần đến nguồn điện trực tiếp và dễ di chuyển mọi nơi. Loa karaoke di động có nhiều kích thước, trọng lượng và tính năng khác nhau. Ngoài ra, sẽ có một số loa chạy bằng pin hoặc nguồn điện từ máy tính hoặc có thể dùng dây adapter giống như ở các thiết bị khác. 

 

2. Ưu điểm loa di động portable


loa-karaoke-di-dong-dot-pha-cong-nghe

 Âm thanh hoàn hảo loa di động Portable

 

Loa karaoke xách tay nhiều tính năng khác nhau nhưng nhưng nhìn chung các mẫu loa mới nhất hiện nay đều mang đến âm thanh hoàn hảo và những giây phút giải trí tuyệt vời đến người dùng. 

 

Xem ngay: Micro nào kết hợp hoàn hảo với loa di động?

 

Loa karaoke di động được trang bị đầy đủ chức năng, mang đến không gian giải trí âm nhạc sôi động và tiết kiệm chi phí. Thiết kế nhỏ gọn và tính năng lưu động là yếu tố giúp loa trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Loa di động phù hợp cho với các ca sĩ lưu diễn đường phố hay với các mục đích khác như: đi du lịch, cắm trại, các hoạt động ngoài trời, văn nghệ, hội thảo…

Ngoài ra, các mẫu loa này còn được tích hợp hệ thống kết nối đa dạng, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng thao tác, kết nối qua các app chuyên dụng của loa. 

Một số thương hiệu nổi tiếng mang đến các sản phẩm loa di động xách tay như: Bose, Electrovoice, Mackie, Acnos, JBL… Những thương hiệu này luôn được người dùng tin tưởng và tìm kiếm trong suốt nhiều năm liền bởi chất lượng âm thanh hoàn hảo.

 

uu-diem-noi-bat-loa-karaoke-di-dong

Những ưu điểm nổi bật loa karaoke di động

 

3. Loa karaoke di động xách tay có bao nhiêu loại?

Loa karaoke di động được chia thành 2 dòng: dòng loa có pin và loa di động bằng điện. 

 

3.1 Loa karaoke di động có pin

Loa karaoke xách tay có pin sẽ giúp cho bạn dễ dàng di chuyển ở bất kỳ nơi nào, nhiều mẫu loa như Mackie Thump Go được trang bị thời lượng pin lên đến 12h. Sở hữu chế độ sạc pin sẽ cho bạn tận hưởng trọn vẹn buổi biểu diễn âm nhạc và bạn không còn lo lắng việc bị gián đoạn khi thưởng thức.

 

loa-karaoke-di-dong-moi-nhat

Loa di động có pin dễ dàng di chuyển

 

3.2 Loa karaoke di động sử dụng bằng nguồn điện

Đối với loa karaoke di động sử dụng nguồn điện, người dùng chỉ cần cắm dây dây loa để phát nhạc, dễ dàng di chuyển tiện lợi, vừa có thể tạo thành bộ dàn karaoke chuyên nghiệp tại nhà.


can-canh-loa-karaoke-di-dong-bose-l1-pro8

Lắp đặt loa karaoke di động Bose L1 Pro 8

 

4. Loa karaoke di động có giá bao nhiêu?

Loa di động xách tay có nhiều mức giá bán trên thị trường hiện nay, bạn có thể sở hữu ngay một chiếc loa di động chất lượng từ 14 triệu đồng. Giá thành của loa karaoke xách tay nằm trong mức giá tầm trung đến cao cấp, đáp ứng và phù hợp với mọi nhu cầu của người tiêu dùng.

 

4.1 Loa karaoke di động có pin Mackie Thump Go

Giá tham khảo: 14.900.000đ

 

loa-di-dong-mackie-thump-go

 Mackie Thump Go công suất lên đến 200W

 

4.2 Loa di động karaoke Bose S1 Pro

Giá tham khảo: 15.880.000đ

 

loa-karaoke-xach-tay-bose-chinh-hang

Bose S1 Pro được yêu thích nhiều năm liền

 

4.3 Loa di động xách tay Bose S1 Pro Plus

Giá tham khảo: 20.000.000đ

 

loa-di-dong-bose-s1-pro-plus

Bose S1 Pro Plus mới nhất hiện nay

 

4.4 Loa karaoke di động ElectroVoice Everse 8

Giá tham khảo: 26.800.000đ

 

bo-loa-karaoke-everse-8-nho-gon

Electrovoice Everse 8 phù hợp không gian ngoài trời

 

4.5 Loa di động Bose L1 Pro 8

Giá tham khảo: 41.000.000đ

 

loa-bose-l1-pro-8-loa-di-dong-cao-cap

Loa Bose L1 Pro 8 chính hãng

 

4.6 Loa karaoke di động Electrovoice Evolve 30M

Giá tham khảo: 47.800.000đ

 

loa-karaoke-xach-tay-electrovoice

Loa Electrovoice Evolve 30M phù hợp mọi không gian

 

4.7 Loa karaoke di động Electrovoice Evolve 50M

Giá tham khảo: 69.000.000đ

 

lap-dat-loa-di-dong-electrovoice-evolve-50m

 Electrovoice Evolve 50M lắp đặt thực tế

 

4.8 Loa di động karaoke Bose L1 Pro 16

Giá tham khảo: 69.000.000đ

 

 loa-karaoke-di-dong-bose-l1-pro16

Loa di động karaoke Bose L1 Pro 16 mới nhất

 

Địa Điểm Uy Tín Mua Loa Karaoke Di Động Xách Tay

Trước khi mua loa karaoke di động, bạn nên tìm hiểu những địa điểm nhà bán uy tín để tránh tình trạng bạn mua hàng chất lượng kém. Thiên Vũ Audio là một trong số nhà bán uy tín tại TP.HCM, cho bạn trải nghiệm thực tế sản phẩm và những lợi ích khi mua hàng tại showroom.

- Mua hàng với giá tốt nhất

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ trợ thuật 24/7

- Trả góp 0% lãi suất

- Bảo hành 12 tháng

- Dịch vụ hậu mãi trọn đời

-  Đa dạng phương thức thanh toán

-  Cập nhật nhiều ưu đãi hấp dẫn xuyên suốt trong năm

-  Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm

- Voucher hấp dẫn từ 500.000đ - 3.000.000đ cho mọi đơn hàng

Đội ngũ nhân viên sẽ luôn giúp bạn tìm những sản phẩm phù hợp và tốt nhất, mang đến cho bạn không gian giải trí hoàn hảo mọi lúc. Hãy nhanh chóng gọi ngay hotline bên dưới để được tư vấn trực tiếp và gặp ngay nhân viên thân thiện và nhiệt tình sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn.

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

Hoặc đến trực tiếp showroom tại 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5

 

Bạn không thế bỏ lỡ:  
Các mẫu loa karaoke hay nhất hiện nay Cách lựa chọn loa hát karaoke phù hợp
Tại sao loa karaoke di động hay bị hú, rít, sôi? Mua loa karaoke bluetooth cần dựa vào tiêu chí nào?

 

mua-loa-di-dong-karaoke-thien-vu-audio

 

 

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737