banner topbar mobile
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 67

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (5)

Đã bán: 48

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (4)

Đã bán: 44

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 74

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 84

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 77

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 79

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (9)

Đã bán: 89

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (6)

Đã bán: 61

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 78

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 74

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 68

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (6)

Đã bán: 64

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 78

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 66

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 71

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 76

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 77

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 80

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (5)

Đã bán: 50

Mua bộ loa chính hãng tốt nhất - Thiết bị âm thanh


loa chinh hang

Loa chính hãng hàng loạt thương hiệu âm thanh đẳng cấp

Bạn tìm mua loa chính hãng tốt nhất? Bạn loay hoay chưa biết tìm bộ loa chính hãng của thương hiệu nào hay và tốt?

Hãy để Thiên Vũ Audio giới thiệu đến bạn khái quát về các dòng loa chính hãng, tính năng và thương hiệu nhé!

Loa là thiết bị âm thanh không thể thiếu, phục vụ mọi nhu cầu của cuộc sống hiện nay. Từ loa nghe nhạc gia đình khi bạn ở nhà thưởng thức, đi ra ngoài cũng gặp loa thông báo, đến cơ quan cũng có loa âm trần background, bàn làm việc riêng của có loa vi tính, đến quán cafe gặp bạn bè khách hàng cũng có loa nghe nhạc mini cafe, đến club bar nhà hàng cũng là loa công suất lớn, đi nhà thờ chùa chiềng cũng là loa cột array,...chưa kể đến những dòng loa nhỏ gọn là loa di động bluetooth phục vụ những chuyến vui chơi ngoài trời, buổi tiệc, dã ngoại, party,..Có thể nói thiết bị loa chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

 

Phân biệt các dòng loa nghe nhạc có các đặc điểm khác nhau

 

1. Đặc điểm loa nghe nhạc

Nhiều dòng loa chính hãng trên thị trường hiện nay có đặc điểm khác nhau, ra đời phục vụ tuỳ theo từng mục đích riêng. Thường dòng loa phục vụ nhu cầu nghe nhạc xem phim là dòng loa sử dụng mô hình âm thanh 2.0 hoặc 2.1, được cân bằng dải âm high, mid, low mang đến chất lượng âm hình không gian âm thanh tốt nhất khi thưởng thức. Đặc điểm của những dòng loa nghe nhạc hifi là sử dụng linh kiện chất lượng cao, tinh tế nên dù mở âm lượng ở mức khá nhỏ vẫn nghe chi tiết âm thanh tách bạch.

 

2. Đặc điểm loa karaoke

 

dan-karaoke-electro-voice-30m-tai-nha-khach

Hình ảnh loa karaoke tại nhà khách 

 

Với các dòng loa karaoke chính hãng thương hiệu nổi tiếng hiện nay như JBL, Bose, Wharfedale, Electro-voice, Nexo,…Loa karaoke hay còn gọi với tên gọi chung là loa Full ( loa toàn dải, fullrange ) chung cho các dòng loa karaoke, hội trường, sân khấu,..

Đặc điểm chung của dòng loa karaoke nằm ở phần màng loa, đa phần được làm từ chất liệu cứng như bột giấy,..để có thể chịu được sự đàn hồi biến đổi tần số lên xuống liên tục của âm thanh karaoke khác hoàn toàn so với những màng loa siêu mỏng của loa nghe nhạc. Ưu điểm là công suất lớn, mạnh mẽ cùng độ nhạy cao phục vụ âm thanh karaoke. Những dòng loa karaoke vẫn luôn đáp ứng chi tiết các dải tần số mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng, phục vụ cả nhu cầu nghe nhạc lẫn hát karaoke.

 

3. Đặc điểm loa bookshelf

 

loa-bookshelf-chinh-hang-klipsch

Loa bookshelf chính hãng Klipsch

 

Loa bookshelf chính hãng đặc điểm được xuất phát từ những loa thùng kín với kích thước nhỏ gọn – tên gọi ra đời từ đó. Dòng loa này thường được đặt lên những mặt tủ, giá sách, bàn, chân loa…không phải trên sàn nhà. Loa bookshelf cũng được thiết kế khá là đặc biệt để có thể tối ưu hoá âm thanh trong một không gian vừa và nhỏ.

 

4. Đặc điểm loa âm trần, âm tường

 

giai-phap-lap-dat-he-thong-am-thanh-chuyen-nghiep

Loa âm trần có kích thước nhỏ gọn

 

Các dòng loa âm trần chính hãng thường được đặt sâu vào tường, loa âm trần thường đường lắp ở trần nhà và để hở mặt loa, loa âm trần thường tái tạo tốt tần số cao giọng nói phục vụ các không gian công cộng như Spa, cafe, nhà hàng, phòng khách, sân bay,…Đặc điểm của các dòng loa âm tường âm trần giúp tiết kiệm được không gian, thẩm mỹ cho toàn bộ khu vực lắp đặt. Công năng tốt cho khu vực diện tích lớn.

 

lap-dat-loa-am-tran-chinh-hang

Lắp đặt thực tế loa âm trần tại nhà khách

 

5. Đặc điểm loa đứng nghe nhạc chính hãng

 

loa dung chinh hang
Loa chính hãng nghe nhạc hay thương hiệu Focal

 

Biến ngôi nhà bạn trở thành rạp chiếu phim, phòng nghe nhạc hoành tráng với các dòng loa cột đứng chính hãng. Rất nhiều thương hiệu hàng đầu trên thế giới như : Tannoy, Klipsch, JBL, Definitive, B&W, Focal, Polk Audio,…đặc điểm thường có hình dáng cao, hình trụ được đặt trên sàn nhà.

Nếu bạn là người thật sự có nhu cầu cao về chất lượng âm thanh, cần một dòng loa truyền tải âm thanh tốt nhất thì các dòng loa đứng có thể là sự lựa chọn hoàn hảo. Chất lượng âm thanh của các dòng loa đứng được đánh giá rất cao, thiết kế tối ưu và những linh kiện quý giá khiến loa tái tạo âm thanh tốt nhất ở các dải tần khác nhau một cách tạch bạch rõ ràng, mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe.

Nhược điểm của dòng loa nghe nhạc này là bạn phải cần bố trí riêng biệt một phòng nghe có không gian rộng rãi để đặt loa và thưởng thức tối ưu nhất.

 

6. Đặc điểm loa bluetooth di động

 

loa-bluetooth-audio-pro-addon-t3+

Loa di động bluetooth nghe nhạc mang đi mọi nơi

 

Dòng loa bluetooth chính hãng được đặt như đúng tên gọi, loa tích hợp tính năng Bluetooth. Sử dụng kết nối bluetooth để kết nối không dây qua thiết bị điện thoại/máy tính bảng/laptop có hỗ trợ bluetooth và phát nội dung âm nhạc. Ưu điểm dễ dàng kết nối, dễ dàng mang đi, thời lượng pin dài, tiện lợi cho các chuyến du lịch party dã ngoại,..

Ngoài ra có nhiều dòng loa bluetooth mới nhất còn được ghi điểm bởi thiết kế độc đáo, hiện đại. Trang bị tính năng chống nước giúp bạn thoải mái thưởng thức âm nhạc hết mình mà không sợ ảnh hưởng loa. Các dòng loa nghe nhạc bluetooth còn có mức giá thành khá tương đối, đa dạng nhiều phân khúc cho bạn nhiều sự lựa chọn. Các hãng loa bluetooth chính hãng như : Bose, JBL, Marshall, Audio Pro, Harman Kardon, Monster, Devialet Phantom,...

 

Các tiêu chí cần lưu ý khi chọn mua loa chính hãng

Trước khi xuống tiền để lựa chọn được bộ loa chính hãng tốt nhất, bạn cần cân nhắc các tiêu chí sau :

 

1. Mua cho không gian và nhu cầu như thế nào?

Trước khi quyết định mua loa bạn phải xem xét nhu cầu và khả năng của bản thân để tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm loa phù hợp. Hãy xem chiếc loa bạn cần thuộc loại loa nào, thương hiệu nào, giá bán là bao nhiêu thì hợp lý, không gian để đặt loa như thế nào… Điều này giúp bạn dễ dàng khoanh vùng lựa chọn và tiết kiệm được thời gian, công sức.

mua-loa-chinh-hang-thien-vu-audio

Lựa chọn loa phù hợp với không gian

 

Nếu mua cho không gian gia đình thì bạn mua phục vụ nhu cầu chuyên nghe nhạc xem phim hay hát karaoke? Từ đó dễ dàng chọn ra từng phân khúc nhỏ, chọn kiểu dáng, mẫu mã, chất âm từng thương hiệu loa.

Một bộ loa chính hãng karaoke hay nhất là loa được lắp đặt phù hợp nhất. Nếu loa được chọn chính xác phù hợp không gian diện tích sẽ mang đến chất lượng âm thanh tốt nhất.

 

2. Chọn thương hiệu tên tuổi loa

Thương hiệu loa yêu thích cũng là một trong những tiêu chí giúp bạn chọn loa chính hãng vừa ưng ý vừa tốt nhất. Bạn đã từng nghe qua những dòng loa chính hãng thuộc thương hiệu nào và rất ưng ý với chất âm của hãng đó? Hãy xem xét chọn thương hiệu nào bạn nghe cảm thấy ưng ý nhất, mỗi hãng loa đều có một màu sắc âm thanh riêng biệt. Nếu chưa có cho mình thương hiệu nào, bạn hãy ghé cửa hàng thiết bị âm thanh để trải nghiệm loa các thương hiệu chính hãng tốt nhất, từ đó đưa ra quyết định chọn mua phù hợp.

 

3. Phân biệt được loa chính hãng 

Loa chính hãng sẽ có những đặc điểm riêng cấu tạo riêng, tuy nhiên không phải người nào cũng biết cách phân biệt. Vì thế khi chọn loa bạn phải kiểm tra thật kỹ bằng một số mẹo sau:

➤ Dựa vào thiết kế bên ngoài: Các loại loa hàng chính hãng sẽ được dán tem, mã vạch với các thông số rõ ràng, mực in chuẩn, bền và ít khi bị bong tróc. Loa sẽ có thiết kế chắc chắn, màu sơn đẹp, các chi tiết đều được trau chuốt tỉ mỉ. Còn đối với loa giả, loa nhái, loa hàng bãi thì các nhãn mác thường dán bị lệch, mực in dễ nhòe, bong tróc và thiết kế bên ngoài khá thô, hay bị lỗi.

chon-mua-loa-chinh-hang-uy-tin

Nắm kỹ những yếu tố lựa chọn loa chính hãng

 

➤ Dựa vào cấu tạo bên trong: Cấu tạo bên trong sẽ sử dụng các linh kiện mới nhất, chọn lọc và màu sắc đạt chuẩn. Trên phần củ loa sẽ được in tên thương hiệu một cách chắc chắn.

➤ Dựa vào chất lượng âm thanh: Loa sẽ phát ra âm thanh đúng chuẩn, âm thanh trong, chất âm êm mượt cho người dùng cảm giác vô cùng hài lòng khi nghe.

➤ Dựa vào giá bán: giá loa hàng chính hãng sẽ được quy định cụ thể và không có chênh lệch nhiều ở các địa điểm bán. Vì thế bạn hãy tham khảo mức giá trước, tránh tình trạng thấy rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng.

 

4. Tìm địa chỉ bán loa chính hãng uy tín

Để mua bộ loa chính hãng tốt bạn nên tìm mua tại các địa chỉ uy tín nhất thì mới đảm bảo sự tin tưởng, tránh mua phải hàng kém chất lượng. Tại những địa điểm này bạn sẽ có được sự cam kết về nguồn gốc, giá cả, chính sách thanh toán, bảo hành chuyên nghiệp.

 

Chọn loa chính hãng tại Thiên Vũ Audio

Thiên Vũ Audio nổi tiếng là đơn vị cung cấp các thiết bị âm thanh, bộ loa chính hãng hàng đầu cả nước, với đa dạng sản phẩm, đa dạng thương hiệu từ Mỹ, Đức, Ý, Việt Nam... cho sự lựa chọn của bạn.

  • Sản phẩm hàng chính hãng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
  • Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp.
  • Chuyên viên kỹ thuật lắp đặt có tay nghề cao.
  • Bảo hành đổi trả cho quý khách hàng nếu sản phẩm bị lỗi.
  • Nhiều chương trình khuyến mãi để tri ân khách hàng. 
  • Giao hàng, lắp đặt tận nhà cho khách hàng.

Chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi lựa chọn sản phẩm tại Thiên Vũ Audio và có những trải nghiệm âm thanh siêu đỉnh.

Như vậy để mua được loa chính hãng chuẩn nhất bạn cần phải nắm chắc những lưu ý về chọn sản phẩm, đưa ra quyết định phù hợp. Trải nghiệm âm thanh đỉnh cao, bền bỉ cùng những siêu phẩm tại Thiên Vũ Audio.

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

Địa chỉ showroom: 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, HCM

 

Hình ảnh lắp đặt thực tế loa chính hãng của Thiên Vũ Audio

lap-dat-dan-am-thanh-karaoke-xem-phim-all-in-one-5.1.4-tai-tay-ninh-2 lap-dat-dan-am-thanh-all-in-one-5.1.4-tai-tay-ninh
lap-dat-loa-karaoke-gia-dinh-thien-vu-audio loa-chinh-hang-dali-calisto-6c-tai-thien-vu-audio
dau-karaoke-cao-cap can-canh-khong-gian-lap-dat-dan-karaoke-xem-phim-bose-quan-binh-thanh

Xem thêm video review các dòng loa chính hãng:

     

     

 

 

Có thể bạn quan tâm:

Tổng Hợp Loa Nghe Nhạc Bluetooth Hay Nhất

Hiểu Hơn Về Loa Nghe Nhạc Hi-End

Top 6 Loa Hay Nhất Cho Âm Thanh Sân Khấu

 

Chọn Loa Kéo Hát Karaoke Hay Nhất Dành Cho Bạn

Cách Hiểu Thông Số Kỹ Thuật Loa Cơ Bản Nhất

Bí Quyết Chọn Loa Nghe Nhạc Vàng Hay

 

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737