banner topbar mobile
Bộ lọc
Lọc
Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (9)

Đã bán: 92

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (10)

Đã bán: 102

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (7)

Đã bán: 68

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (10)

Đã bán: 97

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (9)

Đã bán: 85

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 82

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 77

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 84

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (6)

Đã bán: 65

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (10)

Đã bán: 98

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (10)

Đã bán: 100

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 79

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 77

Quà tặng Liên hệ ngay 0899.889.903 để có giá tốt nhất Tặng Voucher trị giá 500,000đ cho đơn hàng tiếp theo Hỗ trợ thu cũ đổi mới giá tốt nhất thị trường   Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (44)

Đã bán: 441

Quà tặng Liên hệ ngay 0899.889.903 để có giá tốt nhất Tặng Voucher trị giá 500,000đ cho đơn hàng tiếp theo  Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (22)

Đã bán: 221

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (18)

Đã bán: 177

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (19)

Đã bán: 190

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (19)

Đã bán: 193

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (20)

Đã bán: 203

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (19)

Đã bán: 195

Vào những năm gần đây, hệ thống lắp đặt loa âm trần không còn quá xa lạ với thị trường Việt Nam. Những địa điểm kinh doanh lớn như: rạp chiếu phim, bệnh viện, khách sạn,... vô cùng ưa chuộng hình thức lắp đặt loa âm trần này.

Loa âm trần là gì?

Loa âm trần còn được gọi là loa ốp trần hay loa gắn trần. Với thiết kế nhỏ gọn, được trang bị các điểm gạt tiện lợi giúp quá trình bố trí dễ dàng và tiện lợi hơn. 

Loa âm trần chính hãng thông thường có diện mạo hình tròn được gắn lên trần nhà bằng thạch cao. Bên cạnh đó, loa ốp trần có nhiều công suất đa dạng cho phép người dùng linh hoạt chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. 

loa am tran jbl cao cap nhat

Loa âm trần JBL Control 18CT chính hãng

Lợi ích khi chọn mua loa âm trần? 

1. Tiết kiệm diện tích - Tăng phần thẩm mỹ

Khi gắn loa lên trần nhà/ trần phòng sẽ giúp không gian rộng rãi và sang trọng hơn rất nhiều khi sử dụng các dòng loa truyền thống. Bên cạnh đó, quy trình đấu dây loa được làm tinh xảo và gọn gàng. Đây là giải pháp âm thanh chìm, không lộ là xu hướng lắp đặt vào những năm gần đây.

tu van loa am tran chinh hang hien dai tai thien vu audio

Loa âm trần được lắp đặt vô cùng tinh tế và tỉ mỉ

Xem thêm: Top loa âm trần hot, được săn đón nhất năm nay.

 

2. Trở kháng cao - Độ lan tỏa âm thanh ấn tượng

Hầu hết các dòng loa âm trần chính hãng sở hữu độ trở kháng và công suất cao kết hợp với dải tần số rộng. Mang đến hệ thống âm thanh chi tiết và sạch sẽ có khả năng bao phủ khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

mua loa am tran chinh hang gia tot tai thien vu audio

Khả năng bao phủ và vang xa khắp căn phòng rất hoàn hảo

3. Khung loa bền bỉ - Hoạt động mượt mà

Các khung loại loa ốp trần được làm từ chất liệu hợp kim cao cấp. Trang bị nhiều tính năng chống nước, chống bụi,... giúp quá trình hoạt động diễn ra an toàn và ít bị hư hỏng. 

Cấu tạo của loa âm trần gồm những bộ phần nào?

Mọi người thường thắc mắc với ngoại hình nhỏ gọn vậy, một chiếc loa âm trần sẽ có những bộ phận gì và mang đến công dụng gì cho âm thanh? 

Vỏ loa: Bộ phần này được làm từ hợp kim, chống gỉ tốt, chắc chắn giúp bảo vệ các linh kiện bên trong tốt.

Màng loa Bass: Được sản xuất từ chất liệu cao cấp, mỏng, nhẹ nhưng có độ co giãn tốt. Với nhiệm vụ hỗ trợ tái tạo tiếng âm trầm sâu và căng. 

Củ nam châm: Đây là bộ phận quan trọng nhất và có chức năng kết hợp với những bộ phận khác để tạo độ rung cho màng loa. Giúp phát ra âm thanh và duy trì ổn định trong quá trình phát.

Bộ biến áp: Hỗ trợ nguồn điện đầu vào của loa giúp loa không hoạt động quá công suất khiến xảy ra tình trạng cháy củ loa.

loa am tran chinh hang cao cap thien vu audio

 

Loa âm trần chính hãng B&W CCM 362 bán chạy nhất hiện nay

Loa âm trần có phù hợp lắp đặt cho mô hình kinh doanh nào?

Hiện nay, các mô hình kinh doanh hay dự án thương mại lớn rất ưa chuộng sử dụng loa âm trần như: bệnh viện, quán cafe, nhà hàng, khách sạn, hội nghị, sảnh công ty,... Bởi vì tính năng thuận tiện và điều khiển thông minh giúp người dùng dễ dàng sử dụng và quản lý. 

tu van mua loa am tran chinh hang du an tot nhat

Loa âm trần ứng dụng rộng rãi ở mọi nơi

Các bí quyết để lắp đặt loa âm trần hay nhất

1. Cần chọn loa âm trần theo công suất hợp lý

Công suất dưới 6W: Phù hợp lắp đặt ở những nơi có độ ồn thấp như bệnh viện, khách sạn, chung cư, hội nghị

Công suất từ 6W - 15W: Thích hợp cho các địa điểm có độ ồn trung bình

Công suất từ 30W - 60W: Được ưa chuộng lắp đặt tại nơi cần có chất lượng âm thanh to, chi tiết như: hội trường, trường học, phòng gym,..

tu van lap dat loa am tran jamo cao cap ban chay

Loa ốp trần Jamo IC608 FG II cao cấp 

2. Nên phối ghép công suất loa âm trần phù hợp với amply 

Công suất loa âm trần lớn hơn công suất amply: Không tận dụng hết công suất vốn có của đôi loa. Ngoài ra, sẽ tốn chi phí đầu tư mua loa ban đầu vì thông thường loa âm trần có công suất càng cao thì giá thành càng mắc. 

Công suất loa âm trần nhỏ hơn công suất amply: Thường xảy ra tình trạng hú rít, dẫn đến âm thanh không rõ ràng khiến người nghe khó chịu. 

Vì vậy, hãy lựa chọn cho mình những chiếc loa ốp trần phù hợp thông số kỹ thuật với amply để mang đến hệ thống âm thanh diễn ra trơn tru và hiệu quả nhất.

Hình ảnh lắp đặt loa âm trần chuỗi nhà hàng Dookki tại Thiên Vũ Audio

 

lap dat he thong loa am tran cho quan an dookii

tu van he thong loa am tran cho quan an dookii

ho tro lap dat he thong loa am tran cho quan an dookii

tu van lap dat he thong loa am tran chinh hang gia tot

 

Mẹo Hay Trước Khi Mua Loa Âm Trần

Những Điều Cần Lưu Ý Về Âm Thanh Cafe Nhà Hàng (F&B)

Chọn Loa Cho Quán Cafe Hay, Đúng Cách - Thu Hút Lượng Khách Hàng Bất Ngờ

Cách Lắp Đặt Loa Âm Trần Chuẩn Xác Nhất Tại Nhà

Lắp Đặt Hệ Thống Âm Trần Chuỗi Nhà Hàng F&B Dookki

 

Nên Mua Loa Âm Trần Chính Hãng, Uy Tín Ở Đâu?

Thiên Vũ Audio là công ty tiên phong chuyên cung cấp các loa âm trần chính hãng đi kèm giá thành hợp lý, ưu tiên lợi ích của khách hàng trên hàng đầu. Ngoài chất lượng sản phẩm, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất dành cho bạn:

➡ Đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh. Mang đến âm thanh cân chỉnh phối ghép hoàn hảo nhất.

➡ Các dịch vụ chăm sóc 24/7, giao hàng, hậu mãi được khách hàng yêu thích và đánh giá cao.

➡ Luôn chọn phương án tiết kiệm kinh phí đầu tư, phù hợp với từng nhu cầu đa dạng. 

➡ Quá trình trước - trong - sau khi mua hàng luôn được hỗ trợ nhiệt tình và tận tâm

➡ Lắp đặt hệ thống nhanh chóng, thẩm mỹ, không rườm rà

➡ Quy trình bàn giao kỹ càng, hướng dẫn khách hàng sử dụng chi tiết.

Showroom: 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TPHCM

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

dich-vu-tien-ich-tai-thien-vu

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737