Lắp đặt trọn gói camera

Dàn nghe nhạc Hi-fi AV-TV-02
26,000,000đ 27,500,000đ
Dàn karaoke gia đình Paramax TVA 86
30,570,000đ 40,760,000đ
Dàn karaoke gia đình TVA 84
21,590,000đ 25,400,000đ
Dàn karaoke gia đình TVA 83
27,360,000đ 34,200,000đ
Dàn karaoke gia đình TVA 82
16,320,000đ 20,400,000đ
Pioneer XDJ-RR ( Rekordbox DJ )
25,500,000đ 27,900,000đ
Pioneer XDJ-RX2 ( Rekordbox DJ )
39,500,000đ 41,900,000đ
Loa Siêu Trầm CAF King 12s
8,000,000đ 9,000,000đ