Kinh nghiệm & chia sẻ

Dàn karaoke gia đình TVA 93
22,640,000đ 28,300,000đ
Dàn karaoke gia đình JBL Pasion TVA 92
29,495,000đ 34,700,000đ
Dàn nghe nhạc Hi-fi AV-TV-02
26,000,000đ 27,500,000đ
Dàn karaoke gia đình TVA 84
21,590,000đ 25,400,000đ
Pioneer XDJ-RR ( Rekordbox DJ )
25,500,000đ 27,900,000đ
Pioneer XDJ-RX2 ( Rekordbox DJ )
41,500,000đ 42,300,000đ
Loa Siêu Trầm CAF King 12s
8,000,000đ 9,000,000đ