Giải pháp lắp đặt phòng karaoke kinh doanh

Không có bài viết nào trong danh mục hiện tại.

Tiếp tục
Dàn karaoke gia đình TVA 93
22,640,000đ 28,300,000đ
Dàn karaoke gia đình JBL Pasion TVA 92
29,495,000đ 34,700,000đ
Dàn nghe nhạc Hi-fi AV-TV-02
26,000,000đ 27,500,000đ
Dàn karaoke gia đình TVA 84
21,590,000đ 25,400,000đ
Pioneer XDJ-RR ( Rekordbox DJ )
25,500,000đ 27,900,000đ
Pioneer XDJ-RX2 ( Rekordbox DJ )
41,500,000đ 42,300,000đ
Loa Siêu Trầm CAF King 12s
8,000,000đ 9,000,000đ