banner topbar mobile
Bộ lọc

Thương hiệu

Lọc

Thương hiệu

Mức giá

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (25)

Đã bán: 250

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (31)

Đã bán: 307

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (31)

Đã bán: 310

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (25)

Đã bán: 249

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (15)

Đã bán: 151

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (26)

Đã bán: 258

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (23)

Đã bán: 226

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (8)

Đã bán: 82

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (30)

Đã bán: 300

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (32)

Đã bán: 319

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (25)

Đã bán: 254

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (29)

Đã bán: 286

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (26)

Đã bán: 262

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (11)

Đã bán: 107

Quà tặng Liên hệ để có giá tốt nhất & chính xác Tặng Voucher trị giá 500,000đ mua sắm bất kỳ Giảm thêm 5% khi đã từng mua hàng tại Thiên Vũ Audio Trả góp online, offline thủ tục đơn giản, lãi suất thấp (click xem chi tiết) Chính sách Cam kết chính hãng 100% Chế độ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất Kỹ thuật chuyên môn (Đã được đào tạo) Dịch vụ CSKH vĩnh viễn suốt qua trình sử dụng. Vận chuyển Giao hàng lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển trong HCM Vận chuyển hàng trong thời gian thỏa thuận, ít nhất từ 1 - 5 ngày
5/5 (131)

Đã bán: 1311

Ngày nay, dàn xem phim 5.1 được ứng dụng nhiều trong đời sống và đáp ứng những khung giờ giải trí của người tiêu dùng. Thêm vào đó, dàn xem phim 5.1 được phối ghép từ những thiết bị âm thanh hiện đại đến từ Thiên Vũ Audio sẽ mang đến cho bạn những bộ phim bom tấn chất lượng, thỏa sức giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Dàn Xem Phim 5.1 Là Gì ?

 

he-thong-xem-phim-5-1-cao-capHệ thống âm thanh xem phim 5.1 hiện đại 

Dàn xem phim 5.1 là hệ thống âm thanh xem phim 5.1 khá phổ biến hiện nay, có tính năng hiện đại mang đến trải nghiệm phim ảnh chân thực ngay tại nhà. 

Với hệ thống xem phim 5.1 hiện đại, việc tụ tập cũng gia đình, bạn bè trong dịp sum họp, lê, tết sẽ trở nên thú vị hơn bao giờ hết và hứa hẹn sẽ mang đến không gian giải trí vui vẻ cùng gia đình, bạn bè trong các dịp sum họp, lễ,....

 

Tham khảo thêm amply xem phim hiện đại tại Thiên Vũ Audio

 

Vì Sao Bạn Nên Sở Hữu Dàn Xem Phim 5.1 Tại Nhà ?

Bạn muốn thưởng thức những bộ phim hay, sắc nét sau những giờ làm việc mệt mỏi thì không thể bỏ qua dàn xem phim 5.1. Đây là sản phẩm sẽ cho bạn những âm thanh sống động, chân thật trong từng thước phim tại nhà mà không cần ra rạp phim. Vì vậy, việc sở hữu dàn xem phim sẽ giúp bạn thưởng thức những bộ  phim yêu thích của bạn ở mọi lúc.

Dàn Xem Phim 5.1 Bao Gồm Thiết Bị Gì? 

Hệ thống âm thanh xem phim 5.1 cao cấp bao gồm các thiết bị âm thanh sau sẽ giúp bạn có những trải nghiệm vui vẻ cùng những bộ phim yêu thích của bạn.

  • 1 Loa center (loa trung tâm)
  • 2 Loa surround (loa vòm)
  • 1 Loa subwoofer (loa siêu trầm)
  • 2 Loa font (loa trước)

 

Loa Center (Loa Trung Tâm)

 

loa-center-chinh-hang-tai-thien-vu-audioChìm đắm từng giây cùng lâm thanh loa center

Loa Center hay còn được gọi là loa trung tâm sẽ đảm nhận vị trí phát âm thanh chính từ giọng của diễn viên trong phim. Loa sẽ được tích hợp sẵn hiệu suất hoạt động giải trí mang đến cho bạn âm thanh tốt nhất và cho bạn cảm nhận được chất âm sắc nét và chìm đắm từng giây trong bộ phim.

Loa Surround (Loa Vòm)

 

loa-suround-xem-phim-chuyen-nghiepHiệu ứng âm thanh đỉnh cao của loa Surround chất lượng

Loa Surround (loa vòm) được bố trí đối xứng trong hệ thống dàn xem phim. Loa Surround có khả năng mang đến âm thanh vòm độc lạ và chất lượng âm thanh cực tốt. Với hiệu này sẽ mang đến cho bạn những âm thanh chi tiết cho bạn thoải mái thưởng thức từng bộ phim tuyệt vời. 

Loa Subwoffer (Loa Siêu Trầm)

 

am-thanh-manh-me-loa-subwooferTrải nghiệm âm thanh mạnh mẽ cùng loa siêu trầm 

Loa subwoofer còn được gọi loa sub, loa siêu trầm có khả năng tái tạo âm thanh ở dải tần thấp trong dàn xem phim 5.1 hiện đại trở nên mạnh mẽ, sôi động, có độ sâu hơn khi thưởng thức các bộ phim hay. Hơn nữa khi kết hợp loa sub với hệ thống xem phim sẽ mang đến cho bạn những âm thanh chân thượt, mượt mà và tạo nên những trải nghiệm âm thanh mới mẻ trong từng bộ phim.

Loa Font (Loa Trước)

 

bo-dan-am-thanh-xem-phim-5-1-4-chinh-hang

Hiệu ứng âm thanh nhạc nền chân thật, mượt mà 

Trong hệ thống âm thanh xem phim 5.1 thì bạn có thể dùng loa cột đứng hoặc loa booksheft bố trí đối xứng để mang đến cho bạn những nhạc nền sinh động khi xem phim. Đây cũng là loa quan trọng trong dàn âm thanh 5.1 mà bạn cần đầu tư.

Amply Xem Phim

Amply xem phim là thiết bị có nhiệm vụ khuếch đại âm thanh ra loa xem phim, hỗ trợ điều khiển, điều chỉnh các tần số âm thanh để chất âm được rõ ràng và chân thực. Với vai trò của amply sẽ giúp bạn có được những thước phim chất lượng và tạo nên không gian giải trí đặc sắc cùng mọi người khi phối ghép cùng dàn loa xem phim 5.1 hiện đại.

Các Thương Hiệu Dàn Xem Phim Uy Tín

Trên thị trường có rất nhiều thương sản xuất hệ thống âm thanh xem phim. Thiên Vũ Audio sẽ gợi ý những thương hiệu nổi tiếng được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Dưới đây là bảng tham khảo những bộ dàn xem phim 5.1 được mọi người ưa chuộng.

 

Tổng hợp bộ dàn xem phim 5.1 được yêu thích 

Giá tham khảo

Dàn xem phim 5.1 Monitor Audio 200

53.300.000đ

Dàn xem phim Klipsch Reference Theater Pack 5.1

21.650.000đ

Dàn xem phim cao cấp Denon 5.1 SYS

16.950.000đ

Dàn xem phim JBL Studio 698

149.000.00đ

 

Kinh Nghiệm Chọn Mua Dàn Xem Phim 5.1 Tốt Nhất

Để sở hữu dàn xem phim 5.1 có khả năng đáp ứng nhu cầu giải trí như xem phim, chơi game, nghe nhạc,...Thiên Vũ Audio sẽ chia sẻ bí quyết giúp bạn chọn mua loa tốt nhất.

Trước khi đầu tư hệ thống loa xem phim 5.1 hiện đại thì bạn nên tìm đến những đơn vị uy tín để có thể trải nghiệm thực tế và được nhân viên hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm.

Nếu bạn thích có những trải nghiệm âm thanh mượt mà, bạn nên chọn hệ thống loa có âm bass mạnh mẽ, có độ vang, không bị rè và phải rõ ràng chất âm.

Nếu bạn thích thưởng thức những bộ phim trong các không gian như rạp lớn, thiết bị âm thanh tốt có khả năng diễn tả được mọi âm thanh trong phim chân thực, chi tiết. Ngoài ra, đầu phát cũng khá quan trọng, nên chọn loại tương thích được với đĩa Bluray để có những trải nghiệm hoàn hảo nhất cùng dàn xem phim 5.1 chính hãng. 

Địa Điểm Mua Dàn Xem Phim 5.1 Chất Lượng Tại TP.HCM

Thiên Vũ Audio là đơn vị chuyên cung cấp những thiết bị âm thanh chất lượng và hiện đại. Khi bạn đến mua sắm tại Thiên Vũ Audio, bạn sẽ sử dụng những dịch vụ tốt nhất như:

  • Cam kết hàng chính hãng 100%
  • Giao hàng miễn phí
  • Lắp đặt tận nhà
  • Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu
  • Dịch vụ hậu mãi tốt nhất
  • Trả góp với lãi suất 0%

Chúng tôi sẽ luôn mang đến những dịch vụ tốt nhất đến và mang đến mọi khách hàng không gian giải trí vui vẻ cùng gia đình và bạn bè.

Hotline: 0787 683 688 - 0909397737

Hoặc đến trực tiếp showroom tại 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5

Hình Ảnh Lắp Đặt Dàn Xem Phim 5.1 Hiện Đại

 

dan-xem-phim-monitor-audio-bronz

Hoàn thiện lắp đặt dàn xem phim 5.1 Monitor Audio tại nhà khách

 

lap-dat-hoan-thien-dan-xem-phim-5-1-cung-thien-vu-audio

Công trình lắp đặt dàn xem phim 5.1 tại nhà khách

 

xem-phim-hay-cung-he-thong-am-thanh-5-1-hien-dai

Hình ảnh lắp đặt thực tế dàn xem phim 5.1 hiện đại

 

trai-nghiem-xem-phim-hay-tai-thien-vu-audio

Công trình hoàn thiện dàn xem phim 5.1 Monitor Audio tại nhà khách

 

thuong-thuc-bo-phim-cung-dan-xem-phim-5-1-hien-dai

Công trình lắp đặt dàn xem phim 5.1 Klipsch tại nhà khách

 

Xem Ngay Video Chia Sẻ Hay Trước Khi Mua Hệ Thống Xem Phim 5.1 

 

 

Những bí quyết hay khi mua dàn xem phim dành cho bạn

Top 9 dàn xem phim 5.1 mới nhất năm nay

Hướng dẫn setup cho phòng xem phim gia đình

 

Chi phí đầu tư cho hệ thống xem phim gia đình tại nhà

Nên chọn dàn xem phim 5.1 hay 7.1 tại nhà

 

Bình luận bài viết này

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi ngườiKhông có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

DÀN XEM PHIM

Kết nối với Thiên Vũ Audio

Logo Thiên Vũ Audio

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

0909397737