1. DÀN KARAOKE  Chọn
2. ĐẦU KARAOKE  Chọn
3. AMPLY KARAOKE  Chọn
4. LOA CHÍNH HÃNG  Chọn
5. MICRO  Chọn
6. MAIN POWER / CỤC ĐẨY  Chọn
7. MIXER SÂN KHẤU  Chọn
8. VANG SỐ - VANG CƠ  Chọn
9. PHỤ KIỆN - CÁP TÍN HIỆU  Chọn
x =
logo Thiên Vũ | Audio - Hệ Thống Bán Lẻ Âm Thanh Cao Cấp Chính Hãng

Thiên Vũ | Audio - Hệ Thống Bán Lẻ Âm Thanh Cao Cấp Chính Hãng

Xây dựng cấu hình Karaoke tuyệt đỉnh