1. DÀN KARAOKE  Chọn
2. ĐẦU KARAOKE  Chọn
3. AMPLY KARAOKE  Chọn
4. LOA CHÍNH HÃNG  Chọn
5. MICRO  Chọn
6. MIAN POWER / CỤC ĐẨY  Chọn
7. MIXER - VANG SỐ  Chọn
8. PHỤ KIỆN - CÁP TÍN HIỆU  Chọn
x =
Hotline 028.39 244 944