1. DÀN NGHE NHẠC  Chọn
2. DÀN KARAOKE  Chọn
3. ĐẦU KARAOKE  Chọn
4. AMPLY KARAOKE  Chọn
5. LOA CHÍNH HÃNG  Chọn
6. LOA DI ĐỘNG  Chọn
7. MICRO  Chọn
8. MAIN POWER / CỤC ĐẨY  Chọn
9. MIXER SÂN KHẤU  Chọn
10. VANG SỐ - VANG CƠ  Chọn
11. PHỤ KIỆN - CÁP TÍN HIỆU  Chọn
x =
logo Thiên Vũ | Audio - Hệ Thống Bán Lẻ Âm Thanh Cao Cấp Chính Hãng

Thiên Vũ | Audio - Hệ Thống Bán Lẻ Âm Thanh Cao Cấp Chính Hãng

Xây dựng cấu hình Karaoke tuyệt đỉnh